Gerontólogo

Descobreix com convertir-te en Gerontòleg de la mà de l'IL3-UB

La gerontologia és la branca de la ciència que es dedica als diversos aspectes de la vellesa i l’envelliment, tant des del punt de vista biològic com psicològic, social, econòmic i cultural. Per això, en una societat amb una esperança de vida cada cop més alta, la figura del gerontòleg és una de les més necessàries en el sistema sanitari, ja que aquest professional de l’àrea de salut tracta els seus pacients des d’una perspectiva integral. D’aquí la importància de comptar amb la formació adequada en aquest camp.

FUNCIONS

La figura del gerontòleg no s’ha de confondre amb la d’un geriatre, que és el qui atén pacients durant la vellesa únicament des del punt de vista mèdic. Per això, és important distingir quines són les funcions d’un gerontòleg:

 • Realitzar valoracions gerontològiques integrals.
 • Fomentar l’autocura, la independència i l’autonomia entre les persones grans.
 • Afavorir una cultura de l’envelliment i de la prevenció amb l’objectiu d’atènyer alts nivells de benestar i qualitat de vida en la població envellida.
 • Implementar estratègies de canvi de polítiques públiques, models d’atenció i seguretat social o programes per millorar la qualitat de vida de les persones grans.
 • Dissenyar i executar plans d’envelliment actiu i saludable.
 • Promoure i educar quant a envelliment i tercera edat.
 • Facilitar la inserció activa de les persones grans i la seva participació en moviments socials.
 • Oferir atenció integral i personalitzada en col·laboració amb la psicologia, el treball social o la medicina.
 • Dissenyar programes especialitzats per a diferents problemes relacionats amb la vellesa, com exercicis, teràpies o activitats d’oci.
 • Donar assistència en institucions per a persones grans i exercir tasques de gerència.
 • Oferir atenció domiciliària a cuidadors i familiars en l’atenció a persones grans per millorar-ne la qualitat de vida.
 • Participar en la investigació i en la docència en aquest camp.
 • Divulgar i defensar els drets de les persones grans.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder exercir la professió de gerontòleg, no n’hi ha prou amb una formació acadèmica especialitzada, que també, sinó que són necessàries una sèrie d’habilitats i requisits que van molt més enllà del pla educatiu:

 • Tenir formació en medicina, psicologia, infermeria, treball social o biologia.
 • Disposar d’una formació específica en gerontologia.
 • Tenir una formació multidisciplinària per a l’atenció integral a les persones grans.
 • Tenir un gran sentit de l’ètica professional en el tracte als pacients.
 • Tenir capacitat crítica i autocrítica.
 • Saber treballar en equip amb altres professionals de disciplines diferents.
 • Comptar amb una bona capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Desenvolupar habilitats pedagògiques.
 • Tenir habilitat per a l’escolta i l’empatia amb pacients, familiars i cuidadors.
 • Tenir habilitats per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat per mostrar escalf, gentilesa i respectuositat en el tracte.

SALARI D’UN GERONTÒLEG

La del gerontòleg és una professió cada cop més demandada en la societat en la qual vivim, i amb nombroses sortides laborals. Per això, els qui s’especialitzen en aquesta disciplina, que ja disposen d’altra formació específica anterior, poden obtenir uns sous mitjans bastant interessants, cosa que implica que aquesta se situï com una de les professions més ben pagades a Espanya actualment. D’aquí l’alta demanda per formar-se com a gerontòleg.

FORMA’T COM A GERONTÒLEG

Especialitza’t com a gerontòleg a l’Institut de Formació Contínua – IL3 de la Universitat de Barcelona, amb el Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat. També pots introduir-te en aquest camp de la infermeria a través del Postgrau en Prevenció i Control d’Infeccions Relacionades amb l’Assistència Sanitària (PCIRAS) o del Màster en Prevenció i Control d’Infeccions (PCI).