Màster en Atenció Integral a la Cronicitat, C...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Atenció Integral a la Cronicitat, Complexitat i Fragilitat

Semipresencial
52 setmanes
master interdisciplinar cronicidad

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 31/10/2025

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-line. Tallers presencials del 13 al 16 d'octubre de 2025 de 9:00h a 19:00 h (aquestes dates poden estar subjectes a canvis)

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

4.100

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

734 h. on-line + 32 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Les malalties cròniques són cada vegada més importants, degut a l’envelliment de la població i la transformació dels estils de vida dels ciutadans, entre altres factors.

Actualment, la cronicitat és un dels reptes principals presents i futurs al Sistema Nacional de Salut.

 • Un 42% de la població espanyola pateix, al menys, un procés crònic.
 • Les malalties cròniques motiven el 80% de les consultes d’Atenció Primària, el 60% d’ingressos hospitalaris i el 85% dels pacients ingressats a Medicina Interna.
 • És la principal causa de mort al nostre país, és responsable de més de 300.000 morts a l’any (un 74,45% del total) i és la que té més impacte sobre l’esperança de qualitat de vida dels ciutadans.
 • A més, suposen la principal causa de despesa sanitària i repercuteixen en un augment de la despesa de les famílies: vivim més anys i convivim amb una malaltia que requereix cures i tractaments farmacològics.

Els professionals de la salut es troben davant un nou tipus de pacient a qui atendre: persones grans, moltes d’elles amb un bon estat de salut, alguns altres amb multimorbiditat, i la majoria, amb malalties i condicions cròniques avançades i necessitats d’atenció complexa.

Davant d’aquest nou escenari, neix el Màster de Formació Permanent en Atenció Integral a la Cronicitat, Complexitat i Fragilitat, una formació assistencial avançada orientada a desenvolupar les competències i habilitats de metges, infermeres i treballadors socials sanitaris perquè donin resposta a les noves necessitats assistencials socials del pacient crònic i als reptes de futur d’aquest àmbit.

Amb aquest programa i amb un doble itinerari clínic i social, els professionals podran:

 • Liderar l’abordatge de la cronicitat, atenent a la complexitat, pluripatologia, fragilitat, comorbiditat, etc.
 • Aportar una atenció centrada al pacient, personalitzant l’atenció i complexitat derivades de la dificultat per a la presa de decisions.
 • Treballar en equip multidisciplinari per abordar de forma integral les necessitats, voluntats i preferències dels pacients i per proporcionar una atenció global i integral i unes cures de llarga durada.
 • Participar en l’empoderament del pacient i fer que participi de forma activa a la presa de decisions sobre la seva salut i la seva malaltia.

Objectius

 • Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
 • Saber abordar el pacient crònic en cas d'una situació complexa (aguda o subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, d'atenció primària, sociosanitari o residencial.
 • Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
 • Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i als cuidadors.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació 100% assistencial, que dona resposta a les necessitats del pacient crònic, sota un model d’atenció interdisciplinar i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes.
 • Puntuable a les principals bosses de treball d’institucions sanitàries i valorable com a mèrit en la teva carrera profesional.
 • Programa dissenyat seguint les estratègies de cronicitat dels principals plans de salut de la Unió Europea.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

de

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Atenció Integral a la Cronicitat, Complexitat i Fragilitat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

 violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

1. Concepte de cronicitat, complexitat i atenció integrada
1.1. Introducció a la cronicitat: Definició, reptes i discussió
1.2. Sistemes Sanitaris: Models i experiències d’atenció integrada
1.3. Sistemes Sanitaris: Nivells assistencials i equips de suport
1.4. El pacient del futur: Cap a un nou model de ciutadà
1.5. Rol de les TIC en l’atenció a la cronicitat

2. Habilitats dels equips en l’Atenció Centrada en la Persona
2.1. L’equip interdisciplinari: competències i objectius d’intervenció
2.2. Habilitats relacionals i comunicatives
2.3. Comunicació terapèutica
2.4. Eines generadores del canvi en el pacient
2.5. Atenció Centrada en la Persona

3. Diagnòstic situacional del pacient crònic complex
3.1. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració. Pronòstic. Trajectòries
3.2. Síndromes geriàtriques
3.3. Atenció a la persona afecta de malaltia crònica avançada
3.4. Elaboració de plans terapèutics

4. La fragilitat i la seva relació amb la complexitat
4.1. Definició i característiques de la fragilitat
4.2. Diagnòstic de la persona fràgil
4.3. Intervenció en fragilitat

5. Gestió de la malaltia en funció del moment de vida de la persona i la seva familia
5.1. Les malalties més prevalent en funció del diagnòstic situacional i del diagnòstic social de la persona i la seva família.
5.2. Atenció integral pal·liativa oncològica i no oncològica.
5.3. Eines orientades a una prescripció més segura (prescripció centrada en la persona).
5.4. Atenció centrada en el pacient i la família i el suport de la xarxa social.

6. Aspectes ètics i decisions compartides
6.1. Dilemes bioètics i legals
6.2. Decisions compartides

7. Qualitat i seguretat del pacient
7.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
7.2. Mapa de seguretat del pacient a Espanya
7.3. Gestió d’ incidents i sistemes de notificació relacionats amb la seguretat del pacient
7.4. Estratègies en Seguretat dels pacients
7.5. Eines d´anàlisi i prevenció en seguretat del pacient
7.6. La millora continua de la qualitat

8. Tallers
Tallers obligatoris:

 • Diagnòstic situacional
 • Priorització de problemes i pla d'atenció
 • Pla d'intervenció compartit i presa de decisions anticipades
 • Treball en equip
 • Ètica: Com prendre decisions en situacions complexes
 • Escales i instruments de valoració
 • Atenció centrada en la persona, família i entorn cuidador

Tallers opcionals (a escollir 2):

 • Control de símptomes en pacients simulats: simulació de casos clínics
 • La mediació familiar: organitzem les cures?
 • Abordatge, intervenció i seguiment de pacients amb ferides complexes i de pacients amb problemes de deglució
 • La soledat no desitjada i patologies geriàtriques
 • Patologia respiratòria: ventilació mecànica no invasiva
 • El dany cerebral adquirit i repercussions socials de la malaltia pulmonar crònica obstructiva MPOC

Obertura dels tallers optatius subjecta a un mínim d'alumnes marcat per l'IL3-UB.

9. Treball final de màster

Destinataris

Infermeres, metges i treballadors socials, principalment. A més, el programa està obert a altres perfils professionals amb titulació universitària de l'àmbit de la salut que estiguin relacionats professionalment amb el sector de la Cronicitat, previ procés d'admissió.

Professorat

Direcció

Sra. Antonia Martínez

Infermera. Màster en Lideratge i Gestió als Serveis d'Infermeria de la UB. Gestora de casos de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Infermera Sistema d'Emergències Mèdiques.

Coordinació

Dra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Màster en Salut i Benestar Comunitari i doctora en educació per la UAB. Directora tècnica de la Residència Geriàtrica Les Orquídies. Professora col·laboradora de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en medicina interna. Doctor en geriatria. Màster en Cures Pal·liatives per la Universitat de Vic, màster en Direcció d'Institucions Sanitàries per la UAB. Director general del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Quadre docent

Dra. Silvia Bleda García
Infermera. Professora titular de l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari i doctora en educació per la UAB.

Sr. Juan Carlos Contel Segura
Diplomat en infermeria per la Universitat de Barcelona. Programa Prevenció i Atenció a la
Cronicitat (PPAC) al Departament de Salut i Pla Atenció Integrada Social i Sanitari (PAISS).

Sra. Carolina Fort Pujol
Diplomada en treball social per la UB. Màster en Dret de Família per la UB i postgrau en Treball Social Sanitari per la UOC. Responsable de l'Àrea de Treball Social de la Gerència Territorial de Barcelona (ICS).

Sra. Mireia Gallés Muntada
Infermera d'Atenció Primària. EAP de Vic. Centre d'Atenció Primària El Remei. Postgrau en
Infermeria en Atenció Primària (CADI) de la UB. Màster en Salut Comunitària.

Sra. Antonia Martínez Villegas.
Infermera. Màster en Lideratge i Gestió als Serveis d'Infermeria de la UB. Gestora de casos de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Infermera Sistema d'Emergències.

Sra. Victoria Mir Labalsa
Treballadora social. Coordinadora de Treball Social a l'Institut Català de la Salut (ICS).

Dra. Nuria Molist Brunet
Grau en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Medicina de Família i Comunitària. Doctorat en geriatria amb la tesi:
Adequació de la prescripció en persones amb condicions cròniques avançades.

Dr. José M.a Picaza Vilà
Llicenciat en medicina i cirurgia per la UB. Especialista en geriatria.

Sra. Carmen Partera Luque
Infermera. Unitat Funcional de Seguretat del Pacient a la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Dra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Màster en Salut i Benestar Comunitari i doctora en educació per la UAB. Directora tècnica de la Residència Geriàtrica Les Orquídies. Professora col·laboradora de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB.

Dra. Sara Rodoreda Noguerola
Llicenciada en medicina i cirurgia per la UAB. Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària a la Unitat Docent d'Atenció Primària ICS.

Sra. Josefa Rodríguez Molinet
Treballadora social sanitària del CAP Casernes de la Gerència Territorial de Barcelona (ICS). Màster en Atenció
Primària per la UAB. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la URL.

Dra. Anna Torné Coromina
Metgessa adjunta de medicina familiar i comunitària a l'Institut Català de la Salut (ICS). Metgessa de geriatria en un Centre d'Atenció Intermèdia. Doctora en medicina per la UVIC-UCC.

Dr. Juan José Zamora Sánchez
Infermer d'Atenció Primària a l'Institut Català de la Salut (ICS). Màster en Lideratge i Gestió als
Serveis d'Infermeria de la UB. Doctor en Infermeria Clínica i comunitària per la Universitat de València.

Dr. Jordi Amblàs-Novellas
Metge especialitzat en geriatria. Doctor en cures pal·liatives. Professor Senior Lecturer. Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coordinador del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG). Director de l'Estratègia d'Atenció Integrada del Departament de Salut. Codirector de l'equip motor d'Atenció Integrada Social i Sanitària.

Dra. Abigail Estefany Macías
Metgessa especialitzada en pneumologia. Metgessa a l'Hospital de Sant Jaume de Calella, a l'Àrea de Ventilació Mecànica i Trastorns del Son en Pacients Crònics.

Sra. Alba Badell Pons
Logopeda. Servei de Rehabilitació i Medicina Física de l'Hospital de Palamós.

Sra. Meritxell Ortiz Conca
Treballadora social sanitària a l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de Salut de Vilassar de Mar-Cabrera de Mar. Diplomada en treball social per la URL i màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la UAB.

Dra. Pilar Munuera Gómez
Doctora i llicenciada en sociologia. Treballadora social. Mediadora. Professora titular d'universitat a la Universitat Complutense de Madrid.

Sra. Carmen del Pino
Infermera. Gestora de casos de patologia oncològica colorectal i esofagogàstrica. Estomaterapeuta. Infermera experta en cures a les persones amb ostomies.

Sra. Marta Viñolas
Infermera al Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Màster en Bases, Procediments i Tècniques Aplicades a la Cura del Pacient Crític i Emergències per la UB. Membre i coordinadora de docència i formació del GDT de VMNI de la SoCMUE.

Sra. Conxita Peña
Treballadora social sanitària. Directora d'Atenció a la Ciutadania i Participació. Consorci Sanitari de Barcelona. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

Sra. Lourdes Andreu Daufi
Treballadora social sanitària. Coordinadora general de l'Associació Catalana de Traumàtics Craneoencefàlics i Dany Cerebral (TRACE).

Sra. Anna Arderiu Monte
Treballadora social sanitària. Actualment, treballadora social de l'Equip d'Atenció Primària Sant Adrià I de la Gerència Territorial Metropolitana Nord (ICS).

Sra. Diana Mariana Martínez
Diplomada en infermeria per la UAB i especialista en infermeria familiar i comunitària. Màster en Coaching i Lideratge Personal per la UB. Màster oficial de Neuropsicologia i Educació. Especialista en comunicació terapèutica, gestió emocional i conducció de grups i equips. Infermera del Centre d'Atenció Primària de Cerdanyola.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es del CSC. 10% de descompte.
 • Socis/es de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSyS). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.
 • Socis/es de l’Associació de Treball Social Sanitari ENFOCATSS. 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya. 10% de descompte.
 • Socis/es de d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h