Infermera escolar

Descobreix com convertir-te en Infermera escolar de la mà de l'IL3-UB

Una infermera escolar és una professional capaç de proporcionar tota mena de cures sanitàries a les escoles. A més, compleix les seves funcions en coordinació amb l'equip escolar, per la qual cosa també ha de comptar amb un seguit de capacitats per prestar els seus serveis dins del marc educatiu, és a dir, proporcionant serveis d'educació en temes de salut.

FUNCIONS

Una infermera escolar es dedica a cuidar, educar i protegir la salut de la infància dins dels centres escolars proporcionant un seguit de cures específiques i exercint diverses funcions principals com:

 • Identificar les necessitats sanitàries dels alumnes d'una escola.
 • Dissenyar accions i organitzar plans d’acció en pro de la salut infantil.
 • Administrar tractaments i medicació als infants prèviament prescrits per un metge.
 • Cobrir possibles emergències i incidències dins l’entorn escolar.
 • Tractar els nens que requereixen atencions especials dins de l'escola.
 • Portar un control i seguiment dels alumnes que pateixin malalties cròniques.
 • Prevenir i detectar possibles problemes de salut en l'etapa escolar.
 • Controlar el compliment de les normes d’higiene bàsiques.
 • Registrar i monitorar els problemes de salut dels alumnes.
 • Proporcionar medicaments i tractaments mèdics als nens.
 • Participar en plans de prevenció en matèria de salut.
 • Proporcionar cures especialitzades d'infermeria als alumnes.
 • Promocionar els bons hàbits de salut des de la infància.
 • Donar informació i assessorar en matèria sanitària en l'àmbit escolar.
 • Investigar en matèria d’infermeria per millorar el servei.

REQUISITS I HABILITATS

La d'infermera escolar és una professió que no només exerceix, com hem vist, funcions en matèria sanitària, sinó que implica, també, una coordinació dins l'àmbit escolar, per a la qual cosa requereix un seguit de requisits i habilitats més específics com:

 • Estar en possessió del títol d'infermeria.
 • Tenir estudis específics sobre infermeria en la infància.
 • Posseir habilitats comunicatives per tractar pacients menors d'edat.
 • Tenir experiència en infermeria pediàtrica o d’urgències.
 • Tenir capacitat per coordinar-se amb altres professionals, com ara metges i docents.
 • Posseir habilitats per servir d’enllaç entre professors, alumnes i pares quan sigui necessari.
 • Tenir interès per ampliar coneixements que van més enllà de l'àmbit sanitari, per les tasques que efectua vinculades amb la docència.
 • Posseir habilitats de divulgació per poder transmetre hàbits saludables.

SALARI D'UNA INFERMERA ESCOLAR

La demanda d'infermeres escolars s'ha incrementat des de les escoles els darrers temps. Això vol dir que també tenen salaris que poden resultar molt interessants. El sou d’una infermera escolar dependrà de cada centre escolar, en funció de si ens referim a col·legis públics o privats. A Espanya, la mitjana anual se situa entre els 16.000 i els 20.000 euros, aproximadament. A més, la seva tasca també està lligada al període lectiu, per la qual cosa les condicions laborals també van en consonància i poden resultar molt interessants.

FORMA'T COM A INFERMERA ESCOLAR

A l’Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona pots estudiar el Màster en Infermeria Escolar o ampliar els teus coneixements en aquest camp a través del Postgrau en Pediatria Social, amb els quals obtindràs els coneixements i habilitats específics que necessites per desenvolupar la teva carrera professional com a infermera escolar.