Monitor/a mindfulness

Descobreix com convertir-te en Monitor/a mindfulness de la mà de l'IL3-UB

El mindfulness és una pràctica que ajuda a focalitzar-se en la plena consciència i la calma per aconseguir un estat de benestar major i una autoregulació favorable per qui ho practica.

Funcions

Un monitor de mindfulness és molt més que un professional encarregat de dirigir i guiar aquesta pràctica que cada vegada adquireix major rellevància en la societat. Algunes de les seves funcions principals se centren a:

 • Donar a conèixer el concepte de mindfulness i els seus beneficis.
 • Treballar en els diversos beneficis que es poden aconseguir amb la pràctica del mindfulness: reducció de l’estrès, augment de la consciència, augment de la creativitat i reducció de l’agressivitat.
 • Fer millorar la consciència i atenció de les persones que el practiquen.
 • Adaptar la pràctica a les necessitats dels alumnes.
 • Afavorir el benestar emocional mitjançant el mindfulness.
 • Fomentar el trobament d’un equilibri emocional fora de la pràctica de mindfulness.
 • Reduir l’estrès i l’ansietat.
 • Fomentar la creació de bones relacions personals a l’àmbit diari.
 • Ajudar a la millora i el foment d’un entorn correcte per l’aprenentatge d’aquesta pràctica.
 • Crear una bona participació a l’aula.
 • Potenciar la memòria i la concentració mitjançant diverses tècniques.
 • Resoldre dubtes o consultes sobre la pràctica.
 • Controlar i avaluar el mode en què es practica mindfulness.
 • Realitzar seguiments i conèixer les sensacions dels alumnes.
 • Inspirar i demostrar l’aplicació del mindfulness en altres àmbits fora de l’aula.

Requisits i habilitats

Per poder exercir com a monitor o monitora de mindfulness hauràs de comptar amb formació específica i amb moltes hores de pràctica. A més a més, és altament recomanable comptar amb els següents requisits:

 • Formació específica per a ser professor o monitor de mindfulness.
 • Capacitat per escoltar de manera activa.
 • Habilitat per observar i empatitzar amb les persones.
 • Ús del llenguatge sensible per dirigir les classes.
 • Gran habilitat comunicativa i per parlar en públic.
 • Capacitat per crear una atmosfera i un espai que fomenti la meditació.
 • Gestió de problemes d’estrès o ansietat.
 • Treball de manera multidisciplinària amb altres equips professionals i especialitats.

El salari d’un monitor o monitora de mindfulness

Aquest perfil pot comptar amb una tarifa per hores i guanyar aproximadament 1.500 € al mes (depenent de les sessions i pràctiques de mindfulness que es realitzin en aquest període) o pot estar contractat a algun centre o empresa i així pot arribar als 2.500 € al mes.

Forma’t per a ser monitor o monitora de mindfulness

T’agradaria fer un pas més en la teva formació en mindfulness i convertir-te en monitor? Per això és fonamental que prèviament comptis amb formació específica en aquesta pràctica que cada vegada guanya més popularitat. A l’IL3-UB comptem amb diverses formacions que t’ajudaran a enfocar la teva carrera professional cap a l’ensenyament del mindfulness: