Nutricionista

Descobreix com convertir-te en Nutricionista de la mà de l'IL3-UB

Un nutricionista és el professional que treballa per aconseguir un bon o millor estat de salut a través de l’alimentació. Les seves funcions poden estar enfocades a l’atenció individualitzada o dirigir-se grups de persones, sempre tenint en compte els objectius, necessitats i condicions de cada individu.

FUNCIONS

Les funcions d’un nutricionista poden variar depenent del tipus d’especialització del professional o de les necessitats de cada persona. En general, podem dividir les especialitzacions i funcions corresponents en:

 • Nutrició a la salut pública
  • Elaboració de programes i polítiques alimentàries
  • Desenvolupament de mesures de prevenció i salut alimentària
  • Suport i creació de plans d’educació alimentària
  • Realització d’estudis sobre consum i hàbits alimentaris
  • Realització d’anàlisis sobre la situació nutricional de la població
  • Oferta de formació sobre alimentació i nutrició
  • Participació i col·laboració amb mitjans de comunicació
    
 • Nutricionista clínic
  • Conèixer l’estat nutricional general de pacients
  • Elaborar informes i plans de nutrició adequats a cada pacient
  • Planificar i desenvolupar activitats amb les quals millorar la nutrició i salut alimentària de cada pacient
  • Elaborar valoracions nutricionals
  • Realitzar seguiments dietètics i nutricionals de pacients
  • Desenvolupar protocols d’intervenció alimentària per a grups específics
    
 • Investigació en salut, nutrició i alimentació
  • Investigar sobre aspectes i necessitats relacionades amb la nutrició i la salut
  • Assessorar i aportar coneixements a entitats, hospitals, universitats, etc.
  • Ser portaveu i difusor de coneixement als mitjans de comunicació
  • Elaborar informes amb resultats d’investigacions relacionades amb la nutrició
    
 • Indústria alimentària
  • Col·laborar en investigacions sobre hàbits de consum alimentaris
  • Avaluar els impactes de productes alimentaris en la societat
  • Adaptar productes de la indústria per a futurs consumidors
  • Dissenyar etiquetatge d’aliments
  • Verificar i aprovar etiquetatge nutricional
  • Informar sobre propietats i característiques nutricionals de nous aliments
  • Assessorar i aconsellar sobre nutrició de productes o aliments
    
 • Supervisor nutricional
  • Organitzar l’elaboració de les propostes alimentàries
  • Supervisar el procés de producció d’aliments
  • Garantir el compliment de requisits nutricionals i sanitaris
  • Programar dietes especials i menús depenent de les necessitats particulars de cada persona
  • Planificar la compra de productes i aliments
  • Supervisar i garantir la correcta distribució i emplatat
    
 • Docència
  • Formació i impartició de coneixements relacionats amb la nutrició, l’alimentació i la dietètica
  • Implementació de noves metodologies
  • Aprenentatge sobre nous aliments, valors nutricionals o productes del sector
  • Elaboració d’informes sobre nous estudis o resultats

REQUISITS I HABILITATS

Els professionals de la nutrició han de comptar amb formació específica en l’àmbit de la salut i l’alimentació. A més d’aprendre de forma contínua sobre nous valors nutricionals, aliments i productes, també han de comptar amb les habilitats i requisits següents:

 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat per escoltar amb atenció i sense prejudicis
 • Caràcter empàtic
 • Bona predisposició per treballar en equip i de manera multidisciplinària juntament amb professionals d’altres especialitats
 • Estar al dia sobre nous coneixements i estratègies nutricionals
 • Habilitat didàctica per ensenyar i explicar conceptes, tècniques i mètodes relacionats amb l’alimentació i la salut
 • Capacitat per oferir motivació a l’hora d’aconseguir objectius i canviar estils de vida
 • Coneixement detallat de les propietats nutricionals d’aliments i productes
 • Capacitat per planificar programes de nutrició en funció de cada persona
 • Habilitat per establir terminis realistes per complir

SALARI D’UN NUTRICIONISTA

El sou mitjà d’un nutricionista a Espanya oscil·la entre els 1.400 i els 3.100 € bruts al mes. No obstant això, aquesta estimació pot variar a l’alta o a la baixa depenent de diversos factors com el tipus d’empresa contractant, el contracte ofert, les funcions que cal realitzar, l’experiència i la formació.

FORMA’T COM A NUTRICIONISTA

Treballar com a nutricionista requereix una formació prèvia qualificada i de qualitat. Així, no és suficient tenir coneixements bàsics sobre alimentació i salut. Tampoc n’hi ha prou amb tenir coneixements nutricionals avançats, però antiquats. Per realitzar la professió de nutricionista és necessari comptar amb una formació específica i renovada sobre les bases científiques de la nutrició i amb tendències innovadores del sector.

El Màster en Nutrició i Alimentació de l’IL3-UB compta amb prestigiosos professionals de l’àmbit de la nutrició amb els quals podràs aprendre conceptes tant teòrics com pràctics.