Responsable de formació i desenvolupament

Descobreix com convertir-te en Responsable de formació i desenvolupament de la mà de l'IL3-UB

El responsable de formació i desenvolupament és la persona encarregada d’identificar, analitzar i prioritzar juntament amb altres departaments les necessitats formatives dels empleats a curt, mitjà i llarg termini.

Funcions

Algunes de les funcions clau d’un responsable de formació i desenvolupament són:

 • Identificar, analitzar i prioritzar les necessitats o carències formatives dels empleats.
 • Definir els objectius qualitatius i quantitatius a aconseguir.
 • Elaborar diversos plans formatius i de desenvolupament de competències.
 • Avaluar l’impacte, la rendibilitat i l’eficàcia del pla.
 • Involucrar els empleats en la cerca i demanda de formacions.
 • Definir els processos i procediments formatius i de desenvolupament.
 • Treballar i interactuar amb diversos departaments amb el fi de detectar les necessitats de formació i desenvolupament.
 • Contactar i negociar amb diversos proveïdors per l’elaboració del pla formatiu.
 • Desenvolupar l’optimització d’eines d’avaluació.
 • Ser part de processos de valoració amb el fi de detectar el talent.
 • Implementar projectes relacionats amb beneficis de l’empleat.

Requisits i habilitats

Per poder executar de manera efectiva les funcions d’un responsable de formació i desenvolupament és necessari comptar amb les següents habilitats i requisits:

 • Titulació superior relacionada amb els recursos humans o la gestió del talent.
 • Coneixement d’idiomes en cas d’empreses multinacionals.
 • Coneixement avançat sobre tècniques i processos psicosocials.
 • Coneixement de mètodes pedagògics i tècniques tecnoorganitzatives.
 • Habilitat amb les TIC.
 • Experiència prèvia com a responsable de l’àrea (a valorar).
 • Habilitat per la gestió de competències i identificació de necessitats.
 • Experiències en sistemes d’avaluació de l’execució, TIC i mètodes e-learning.
 • Caràcter de negociació i planificació.

El salari d’un responsable de formació i desenvolupament

El salari d’un responsable de formació i desenvolupament pot arribar als 40.000 euros anuals de mitjana a Espanya.

Forma’t per a ser responsable de formació i desenvolupament

Amb el Màster en Direcció de Recursos Humans: Organització i Gestió del Talent de l’IL3-UB obtindràs els coneixements necessaris per elaborar un pla formatiu estratègic que integri la cultura, els valors i l’estructura organitzacional. Podràs convertir-te en un autèntic especialista en el desenvolupament, formació i contractació de persones. A més a més, aquest màster suposarà una gran oportunitat per interactuar amb altres professionals del sector.