Social media manager, social media strategist

Descobreix com convertir-te en Mitjà social manager, mitjà social strategist de la mà de l'IL3-UB

El social media manager —mànager de xarxes socials— és un professional a mig camí entre el màrqueting online i la comunicació digital. És a dir, el social media manager s’encarrega de preparar i planificar l’estratègia d’una marca o empresa en els diversos canals socials.

Funcions

Les funcions d’aquest perfil comprenen un ampli espectre d’opcions, ja que, en algunes empreses, arriba a dirigir i supervisar el procés complet d’una estratègia de comunicació digital. Alguna d’elles són:

 • Crear i planificar l’estratègia de social media.
 • Dotar de contingut a l’estratègia plantejada.
 • Proporcionar un enfocament estratègic i professional a l’estratègia de social media.
 • Tenir en compte els objectius generals i digitals de l’empresa o marca.
 • Dissenyar accions concretes de social media per aconseguir els objectius.
 • Monitorar les accions dutes a terme en els diversos canals digitals.
 • Analitzar el rendibilitat de la inversió (ROI).
 • Avaluar i analitzar les accions de la competència a l’àmbit digital.
 • Conèixer el sector i les necessitats dels clients a les plataformes digitals.
 • Treballar en equip i de manera fluida amb l’equip i el community manager, ja que és la persona encarregada d’executar l’estratègia digital.
 • Establir KPI anuals.
 • Interpretar dades i avaluar les dades obtingudes amb cada acció digital.
 • Crear un pla d’acció per a possibles crisis reputacionals.
 • Activar el protocol de crisis quan sigui necessari.
 • Col·laborar activament amb altres professionals o departament que necessiten l’experiència o els coneixements de l’equip de comunicació digital.

Requisits i habilitats

Aquest perfil haurà de comptar amb les següents habilitats:

 • Formació especialitzada en la direcció i gestió de canals socials.
 • Coneixement alt de les xarxes socials.
 • Coneixement de les diverses eines i recursos disponibles per executar un pla de comunicació digital.
 • Visió estratègica.
 • Capacitat d’anàlisi i adaptació.
 • Coneixement profund dels objectius de la marca o empresa.
 • Coneixements complementaris en màrqueting i publicitat.
 • Interès per estar actualitzat dels canvis, noves eines i tecnologies.
 • Gran habilitat per la comunicació oral i escrita.
 • Bona capacitat per treballar en equip.
 • Posseir amplis coneixements del sector.
 • Bona aptitud per treballar sota pressió.
 • Capacitat per prendre decisions adequades en un curt espai de temps.
 • Reacció ràpida i flexibilitat.

El salari d’un social media manager, social media strategist

El salari d’aquest perfil pot arribar a ser molt diferent depenent de l’experiència del professional i de l’empresa o projecte. Per això, el salari d’un social media manager  està entre els 27.000 i els 60.000 € anuals.

Forma’t per a ser social media manager, social media strategist

Treballar com a social media manager requereix una formació prèvia i específica en xarxes socials, publicitat o màrqueting. A l’IL3-UB comptem amb el Postgrau en Estratègia de Comunicació Digital; una formació que t’aportarà els coneixements necessaris per dur a terme una estratègia de comunicació digital efectiva i adaptada a les noves realitats del social media.