Tècnic de prevenció de riscos laborals

Descobreix com convertir-te en Tècnic de prevenció de riscos laborals de la mà de l'IL3-UB

Els tècnics de prevenció de riscos laborals són una peça fonamental en la planificació, supervisió, execució i millores de les condicions de treball dels empleats. A més a més, s’encarreguen de fer avaluacions periòdiques de riscos i accidents en el lloc de treball.

Funcions

Les principals funcions d’un tècnic de prevenció de riscos laborals són:

 • Avaluar els riscos i accidents possibles en el lloc de treball.
 • Proposar mesures de prevenció i correctors per aquests riscos.
 • Dissenyar un pla preventiu.
 • Liderar la formació d’empleats en prevenció de riscos laborals.
 • Informar dels possibles riscos i com prevenir-los.
 • Dissenyar un pla d’evacuació i emergència.
 • Crear diversos estudis d’ergonomia i psicosociologia per garantir el benestar dels empleats.
 • Assegurar-se del compliment de la normativa de PRL.
 • Registrar de manera segura les accions, riscos i mesures.
 • Redactar informes i documents on s’expliqui el mencionat anteriorment.
 • Visitar diversos centres de treball de la companyia.
 • Recopilar dades per elaborar documents relatius a PRL.
 • Promoure la prevenció i mesures de seguretat a la companyia.
 • Avaluar periòdicament els riscos laborals.
 • Proposar mesures noves i innovadores pel control i reducció de riscos.
 • Vetllar pel compliment del programa i les mesures establertes.

Requisits i habilitats

A més a més de comptar amb formació especialitzada en prevenció de riscos laborals (PRL), un tècnic de PRL haurà de comptar amb diversos requisits i habilitats com ara:

 • Capacitat analítica i de síntesi per actuar correctament davant de possibles situacions de risc.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Coneixement i ús de les TIC imprescindible.
 • Coneixements informàtics de programes com el paquet Office.
 • Capacitat per buscar informació rellevant.
 • Habilitat per la gestió efectiva de grans volums de dades.
 • Facilitat per la resolució de conflictes o problemes relacionats amb els diversos riscos laborals.
 • Capacitat per prendre decisions i lideratge dins de l’empresa.
 • Habilitat per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Habilitats comunicatives, socials i de relacions interpersonals.
 • Raonament crític i capacitat per valorar diverses situacions.
 • Capacitat de negociació i de persuasió.
 • Adaptació a situacions complicades, noves o inesperades.
 • Gust per l’aprenentatge continu de noves informacions o tècniques.
 • Compromís personal i valors empresarials.
 • Sensibilitat per temes mediambientals i socials.

El salari d’un tècnic de prevenció de riscos laborals

Els tècnics de prevenció de riscos laborals poden rebre un salari mitjà d’entre els 28.000 i 38.000 euros anuals, arribant, en alguns casos i depenent de l’empresa, als 50.000 euros anuals si es compta amb experiència en el sector, en els més veterans i en empreses ubicades en regions econòmicament fortes com València.

Forma’t per a ser tècnic de prevenció de riscos laborals

L’àrea de recursos humans i de prevenció de riscos laborals és molt àmplia i, per això, a l’IL3-UB comptem amb diversos cursos, màsters i postgraus perquè la teva formació sigui tan completa com sigui possible. A l’hora de realitzar la teva funció com a tècnic de prevenció de riscos laborals, els programes d’aquests cursos et seran de gran ajuda: