Tècnic de qualitat i medi ambient

Descobreix com convertir-te en Tècnic de Qualitat i Medi Ambient de la mà de l'IL3-UB

El control de qualitat s’ha convertit en un aspecte fonamental dins de les empreses, ja que fa que augmenti la confiança en el producte i garanteix una major eficiència en els processos.

Funcions

El perfil de tècnic de qualitat i medi ambient cada vegada té més importància en empreses i grups empresarials i grups empresarials que apostin per la responsabilitat social corporativa. Algunes de les funcions diàries d’un tècnic de qualitat són:

 • Dissenyar sistemes de gestió mediambiental i control de qualitat i integrar-los a l’empresa
 • Supervisar el compliment legal de matèries de seguretat i ambientals
 • Definir i implementar els sistemes de qualitat i medi ambient basats en normes ISO
 • Aconseguir un estalvi significatiu de costos de gestió i una reducció de l’impacte ambiental
 • Implementar i controlar la integració adequada de les mesures correctives
 • Controlar i fer un seguiment de les certificacions ambientals
 • Elaborar documentació i informes de qualitat i medi ambient per auditories

Requisits i habilitats

Si vols convertir-te en tècnic de qualitat i medi ambient, hi ha alguns requisits que seran altament recomanables en la teva formació:

 • Formació superior relacionada amb ciències ambientals o enginyeria
 • Coneixement en gestió de qualitat i medi ambient, normes ISO i legislació ambiental
 • Ús i foment de l’eina EMAS
 • Gran capacitat de anàlisi, organizació i planificació 
 • Treball en equip

Salari d’un tècnic de qualitat

El salari d’un tècnic de qualitat i medi ambient sol comptar amb una gran diferència entre un perfil junior i un sènior. Així, el sol aproximat és:

 • Tècnic junior: de 15.000 € a 18.000 € bruts anuals
 • Tècnic sènior: de 24.000 € a 30.000 € bruts anuals

Forma’t com a tècnic de qualitat

El Màster en Gestió Integrada de Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona està dissenyat per obtenir els coneixements necessaris per a una gestió transversal, a través de l’estudi de polítiques mediambientals i controls de qualitat.