Transformador digital

Descobreix com convertir-te en Transformador digital de la mà de l'IL3-UB

En plena transició digital moltes són les empreses que afronten nous reptes per emprendre canvis substancials i decisius en la seva estructura de negoci. És per això pel que apareixen nous perfils professionals com el transformador digital, una persona que les seves funcions estan relacionades amb la tecnologia de la informació.

Funcions

El transformador digital és el professional expert pel que fa a les noves tecnologies. Per això, les seves principals funcions a executar dins d’una organització són:

 • Definir l’estratègia de transformació digital en col·laboració amb altres professionals i departaments.
 • Executar aquesta estratègia seguint el calendari i els paràmetres establerts.
 • Mantenir els suports digitals actualitzats i amb contingut renovat.
 • Planificar i executar diverses campanyes enfocades a la innovació i la transformació.
 • Definir els KPI a aconseguir.
 • Col·laborar amb equips interns i externs per crear processos innovadors.
 • Fer el seguiment i anàlisi dels resultats.
 • Elaborar i controlar el pressupost.
 • Definir una estratègia digital en tots els aspectes del negoci.
 • Dissenyar noves estructures i objectius digitals.
 • Millorar l’experiència del client.
 • Avaluar els processos organitzatius.
 • Implementar innovació en els processos, eines i sistemes.
 • Crear nous models de negoci que aportin un valor més gran als clients.
 • Optimitzar l’estructura i procediments empresarials.
 • Millorar l’estratègia d’innovació amb el fi d’augmentar l’atracció de talent.
 • Comunicar i motivar l’adaptació de canvis i innovacions.
 • Aconseguir que la transformació digital sigui objectiu d’estudi i formació d’empleats.
 • Mesurar els beneficis i la repercussió de la innovació i la transformació digital implementada.
 • Agilitzar processos mitjançant la transformació digital.

Requisits i habilitats

Un transformador digital ha de comptar amb una sèrie de requisits i habilitats indispensables per poder implementar en l’organització una estratègia de transformació digital amb èxit:

 • Formació especialitzada en metodologies agile, transformació digital o innovació.
 • Grau o titulació superior, preferiblement en ADE o màrqueting (valorable).
 • Aprenentatge continu i renovació de coneixements.
 • Capacitat de treballar en equip i poder per implicar els diversos membres que el componen.
 • Flexibilitat i rapidesa en respostes i resolució de conflictes.
 • Capacitat per fer que els equips siguin més autònoms i independents.
 • Líder motivador i amb criteri.
 • Visionari, transgressor i decidit.
 • Habilitats comunicatives i de persuasió grans.
 • Coneixement de Google Analytics.
 • Coneixement d’altres eines d’analítica digital.
 • Nivell avançat d’Excel i PowerPoint.
 • Coneixement en HTML, CSS, Javascript.
 • Enteniment de bases de dades i SQL.
 • Coneixement per crear campanyes d’e-mailing amb eines de marketing automation avançades com Salesforce o Hubspot.
 • Experiència en gestió de campanyes publicitàries.
 • Capacitat de relació amb altres departaments i amb proveïdors externs.
 • Capacitat d’iniciativa, anàlisi i pro activitat.
 • Proximitat, honestedat i orientació a resultats.

El salari d’un transformador digital

A Espanya el sou mitjà nacional d’un transformador digital pot arribar a ser de 50.000 euros anuals.

Forma’t per a ser transformador digital

A l’IL3-UB comptem amb una àmplia varietat de formacions relacionades amb la innovació i la transformació digital (Programes en Transformació Digital).

El programa de Lideratge Agile i Transformació Digital aporta coneixements indispensables per afrontar la transformació digital en qualsevol classe d’organització i impulsar el canvi i liderar el procés de manera eficaç.