Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenc...

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Semipresencial
52 setmanes
master gesaph

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

3/11/2022 - 3/11/2023

Modalitat

Semipresencial

Horari

17 días presenciales de noviembre de 2021 a julio de 2022.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

845 h. on-line + 160 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut i l’Institut Català de la Salut:

departament de Salut, departament de treball, institut català de la Salut

L’envelliment de la piràmide poblacional està comportant un increment de la demanda en els serveis socials, sanitaris i comunitaris que, juntament amb l’actual situació de pandèmia i limitació de recursos, fa que sigui del tot indispensable tenir una coordinació i integració funcional de serveis de salut i socials per a les persones, com a resposta efectiva, eficient i de major qualitat en el Servei. 

Totes les institucions i empreses implicades al Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) sumen esforços i recursos per oferir aquest programa de formació en coneixements i tècniques pròpies de direcció i atenció integrada assistencial, formant i entrenant conjuntament professionals de l’àmbit de la salut, social i comunitari.
 

ÀREES DE CONEIXEMENT DEL PROGRAMA  

1.-Gestió de l’atenció integral: L’atenció integral en la cronicitat i complexitat, l’organització centrada en la persona, les tendències de futur i els models d’organitzacions de centres (residencials, d’atenció primària, d’atenció intermèdia sociosanitaris), els serveis socials, els serveis d’atenció domiciliària, l’atenció comunitària, els models de qualitat integral, la farmàcia comunitària, els plans econòmics integrals, l’orientació i desenvolupament de serveis integrals, els sistemes d’informació integrats. 

2.- Gestió d’equips professionals: el lideratge i l’ètica, la gestió del canvi, la negociació i la gestió del conflicte, el treball en equips d’alt rendiment. 

3.- Gestió de projectes integrals: tracten la millora o desenvolupament de nous serveis o productes integrats, desenvolupats en equips multidisciplinaris de l’àmbit social i de salut, amb implantació pràctica i real, d’interès per a les institucions i departaments de salut i serveis socials.
 

esquema acció integrada Gesaph


Amb el patrocini de:

Viatris
farmacologic

Objectius

 • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats necessàries per a la gestió i direcció d'equips professionals, projectes, recursos i processos integrals socials, de salut i comunitaris a les organitzacions.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar, al final del màster, d'un projecte de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses o institucions.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic màster que et pot preparar per gestionar i desenvolupar l’atenció integral i col·laborativa entre nivells assistencials i comunitaris.
 • Desenvolupar amb les administracions i proveïdors de serveis socials i de salut. Està alienat amb el Pla d’Atenció Integral Social i Sanitària (PAISS), el Pla de Salut i el Pla Estratègic de Serveis Socials.
 • Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l’equip docent i experts del programa.

Informació del Màster GESAPH

Vídeos relacionats

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia

Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Pendent d'aprovació pels organismes competents de la UB.

Programa

esquema projecte gesaph


1. Models de salut i socials i la planificació estratègica de projectes d'atenció integral
1.1. Sistema sanitari
1.2. Sistema Català de Serveis Socials. El Pla estratègic de S. S.
1.3. Pla de Salut
1.4. La participació de la ciutadania en Salut
1.5. Informe de l'estat dels serveis socials a Catalunya
1.6. Contracte programa Departament de Benestar Social i Famílies i ajuntaments i consells comarcals
1.7. Planificació estratègica i aplicació en projectes
1.8. Informació per a la planificació estratègica: Central de resultats, music i benchmark
1.9. Model compra de serveis de salut del CatSalut
1.10. Models d'organització de serveis socials bàsics i comunitaris
1.11. Models d'organització de l'atenció primària
1.12. Models d'organització de l'atenció intermèdia - sociosanitària
1.13. Model d'organització de serveis per a la gent gran: Serveis residencials, dispositius diürns i dependència
1.14. Model d'organització de l'atenció hospitalària
1.15. Conceptes essencials de màrqueting pels serveis
1.16. Detecció de necessitats per a la prestació de serveis

2. La integració entre models assistencials i l'enfocament d'un projecte d'atenció integral
2.1. Programa d'Atenció Integral Social i Sanitària - PAISS
2.2. Assistència funcional integral en la cronicitat i complexitat
2.3. Assistència funcional integral en ATDOM entre serveis socials i sanitaris
2.4. Integració assistencial entre diferents nivells: Sociosanitària, hospitalària i atenció primària
2.5. Organització de la teleassistència en atenció integral
2.6. Drets i deures de la ciutadania
2.7. Estratègia en salut i acció comunitària
2.8. Maltractament i violència masclista i maltractament dels ascendents
2.9. Modificació de la capacitat i formes de protecció. Més enllà de la incapacitació
2.10. Accés a recursos per a persones amb discapacitat i malaltia mental. Protocol de detecció de maltractaments a gent gran
2.11. Desigualtats socials: Vulnerabilitat, inclusió social, sensellarisme i pobresa energètica
2.12. Marc jurídic i normatiu en la prestació de serveis
2.13. Projecte +FUTUR: Tendències en la provisió i organització dels serveis
2.14. Innovació en les organitzacions i equips
2.15. Planificació estratègica i aplicació en projectes: DAFO
2.16. Definició d'objectius i indicadors
2.17. Elements claus del treball en equip

3. Eines per a la gestió de serveis, projectes i organitzacions enfocades a l'atenció integral
3.1. La innovació des de les TIC en serveis socials i salut
3.2. L'eficiència operativa: el mètode Lean
3.3. L'aplicació de tecnologies en els serveis i la comunicació a les persones
3.4. La metodologia del patient journey i desing thinking
3.5. Conceptes bàsics en metodologia de la qualitat i introducció als models d'acreditació
3.6. La gestió per processos
3.7. La gestió per processos aplicada al projecte
3.8. Programes i projectes actuals i de futur en les TIC per serveis de salut i social
3.9. El quadre de comandaments, definició i disseny. L'ús de la informació en la presa de decisions
3.10. L'ús de la informació en la presa de decisions i els quadres de comandaments
3.11. Conceptes de planificació estratègica i aplicació en projectes
3.12. Planificació estratègica
3.13. Eines de planificació estratègica: DAFO, CAME, CAMBAS, 5F Porter
3.14. Conceptes bàsics d'amortitzacions
3.15. Conceptes bàsics de pressupost
3.16. La gestió del pressupost i el pla econòmic per un projecte
3.17. Conceptes bàsics de gestió econòmica i indicadors de resultats
3.18. Central de resultats, music i benchmark
3.19. Conceptes bàsics de definició d'objectius
3.20. Definició d'objectius del projecte
3.21. La direcció per objectius
3.22. La seguretat de les persones i el pacient
3.23. Definició de serveis per al projecte
3.24. El mercat i la comunitat: Necessitats i expectatives
3.25. El servei i productes: Definició, disseny, oferta i llançament
3.26. L'orientació estratègica dels serveis: Orientació al client i a la persona

4. Sistemes d'informació i eines de gestió assistencial i econòmica
4.1. Conceptes bàsics de gestió econòmica
4.2. Gestió del pressupost i el pla econòmic per un projecte
4.3. Gestió territorial de la farmàcia comunitària
4.4. Innovació des de les TIC en serveis de salut i social
4.5. Projectes actuals i de futur en les TIC en serveis de salut i social

5. Equips de professionals i desenvolupament competencial
5.1. Ètica en la gestió
5.2. Lideratge d'equips de professionals
5.3. Comunicació interpersonal
5.4. Gestió del canvi
5.5. Negociació i gestió de conflictes I: Marc conceptual
5.6. Negociació i gestió de conflictes II: Habilitats i eines
5.7. Negociació i gestió de conflictes III: Laboratori i simulació pràctica
5.8. Relacions laborals i models de contractació
5.9. Jornada cloenda cicle presencial

6. La gestió de projectes en atenció integral
6.1. Anàlisi de solucions. Criteris de selecció: Matriu de selecció multicriteri. Solució seleccionada: Hipòtesi i riscos d'alt nivell
6.2. Anàlisi de viabilitat de la solució seleccionada
6.3. Tècniques i eines bàsiques per al desenvolupament de la solució seleccionada: Diagrama de context. Anàlisi de riscos del projecte
6.4. Tècniques i eines per a la planificació de la implementació i posada en marxa de la solució desenvolupada: Abast, cronograma, pressupost, qualitat, riscos
6.5. Tècniques i eines per a la implementació (execució) i posada en marxa del projecte, recull de "lliçons", gestió de les no conformitats, gestió de canvis
 

Destinataris

Professionals assistencials, coordinadors, adjunts a direcció, caps de serveis i directors de:

 • Equips d’atenció primària i CUAPS
 • Serveis i unitats mèdiques, d’infermeria i hospitalaris
 • Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)
 • Centres residencials
 • Serveis SAD, ATDOM, PADES
 • Serveis sociosanitaris
 • Serveis de salut mental
 • Unitats de coordinació internivells i territorials
 • Serveis comunitaris, oficines de farmàcia comunitària
 • Unitats d’atenció a l’usuari

Professorat

Comitè acadèmic

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en Medicina. Especialista en medicina i cirurgia i en medicina familiar i comunitària. Director de docència i models assistencials. Cap d'estudis de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent, gerència territorial metropolitana sud. Institut Català de la Salut.

Sr. Josep Maria Forné i Febrer
Director general de Serveis Socials. Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya.

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Director del Màster GESAPH- IL3 UB. Metge especialista en medicina de família i comunitària. Director de projectes i desenvolupament. Mútua Terrassa.

Sra. Yolanda Lejardi Estévez
Infermeria. Directora gerent del Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en medicina familiar i comunitària. Director gerent de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Aina Plaza Tesias
Directora general de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Vilella i Cuadrada
Directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya.

Coordinació

Sr. Cesar Suárez Lladosa
Coordinador CAP Manso de Barcelona, Responsable Atenció Especialitzada SAP Esquerra, Gerència Territorial de Barcelona, Institut Català de la Salut.

Quadre docent

Dr. Jordi Amblàs Novellas
Especialista en Geriatria. Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Co-coordinador del Programa de Gestió de l'Atenció Complexa (PGAC) d'Osona. Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVic-UCC.

Sra. Paloma Amil
Diplomada en Infermeria. Referent territorial al programa Pacient Expert Catalunya.

Sr. Xavi Arrebola Trias
Adjunt d'Infermeria a la Direcció Assistencial de Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut.

Dr. Enric Bacharani
Metge especialista en medicina de família i comunitària. Director de l'EAP Ametlla de Mar.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la residència i centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Provisió de Serveis, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

Sr. Marcel Cano Soler
Professor a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Associativa Vallcarca S. L. Atenció primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en Dret Laboral. Socidirector del Bufet Vallbé Advocats. Assessor d'organitzacions empresarials.

Sr. Eduard Carrión Sanchez
Metge de família. Director EAP Santa Perpètua. Institut Català de la Salut.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en Medicina. Especialista en medicina i cirurgia i en medicina familiar i comunitària. Director de docència i models assistencials. Cap d'estudis de l'hospital universitari Sant Joan de Reus.

Sra. Mercè Conangla
Psicòloga. Directora de l'Institut d'Ecologia Emocional. Fundadora i vicepresidenta de Fundació ÀMBIT.

Sr. Joan Carles Contel Segura
Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) en Departament de Salut i Pla d'Atenció Integral Social i Sanitari (PAISS).

Sr. Xavier Delgado Alonso
Subdirector general d'Anàlisi i Programació. Direcció General de Serveis Socials,Generalitat de Catalunya.

Dr. Albert Baille Vidal
Llicenciat i doctor en Filosofia. Universitat de Barcelona. Especialista en ètica i valors.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Responsable del Servei del Benestar Social del Consell Comercial de l'Alt Penedès.

Sra. Monserrat Dominguez
Directora residència gent Gran Creu de Palau. Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya.

Sra. Marina Duran
Psicòloga i Coordinadora de Qualitat de la Residència Feixa Llarga del Departament de Drets Socials. Generalitat de Catalunya.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en medicina familiar i comunitària. Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent, gerència territorial metropolitana sud. Institut Català de la Salut.

Sra. Cecília Fàbregues i Arbués
Responsable del Servei de Valoracions, Subdirecció General d'Atenció a les Persones i Promoció de l'Autonomia Personal. Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora general d'Unió Catalana d'Hospitals.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sr. Josep Fuster Sugrañes
Director d'Anàlisi Econòmic, estudis i prospectiva La Unió Catalana d'Hospitals.

Sr. Ruben David Fernandez Carrasco
Professor associat a la universitat i investigador (GRICS-UB) coordinador de processos - Cooperativa ETCS.

Sra. Rosa Gallardo Calles
Diplomada en treball social, llicenciada en Antropologia i graduada en psicologia. Tècnica de la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes. Departament d'Igualtat i Feminismes.

Sr. Oriol Garcia Codina
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Responsable d'informació i metodologia per a la planificació i avaluació. Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Gené i Alegret
Cap del Gabinet Tècnic Secretaria General. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

Dra. Claudia Grego March
Doctora Especialista en geopolítica, cultures europees i art. Universitat de Califòrnia. Santa Bárbara.

Sra. Maria Grego March
Especialista en arts plàstiques i teràpies emocionals.

Sr. Jorge Gómez Pantoja De Castro
Especialista en equips d'alt rendiment. Coronel d'Enginyers de l'Exèrcit de Terra.

Sra. Laura Mari Barrajon
Llicenciada en psicologia de les organitzacions i Màster en Recursos Humans. Coach facilitadora i mediadora. Intel·ligència emocional.

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d'Innovació Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de gestió i costos de Mútua de Terrassa. Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Valentín Martínez Espinosa
Doctor en Psicologia. Diplomat en Infermeria. Director General de la Fundació Universitària del Bàges.

Dra. Teresa Molins Vara
Metge, geriatra, cap de Serveis Mèdics al Parc Sanitari Pere Virgili. Barcelona.

Sra. Montse Mir Martín
Llicenciada en Dret. Experta en gestió de conflictes a les organitzacions.

Sra. Mercè Montero 
Responsable d’Implantació Territorial de Projectes de Foment de la Inversió i responsable del Contracte Programa.

Sra. Maria del Mar Muñoz Grego
Dietista, especialista en assessorament nutricional i dietètic. Institut INTER.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en medicina familiar i comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Rosa Maria Perez Sirvent
Subdirectora general d'Atenció a la Infància i Adolescència. Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència. Departament de Drets Socials.

Sr. Pol Pérez Sust
Llicenciat en Biologia. Màster en Economia de la Salut. Coordinador general de les tecnologies de la informació i la comunicació del Sistema de Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Aina Plaza Tesias
Directora general de Planificació en Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.


Dra. Cristina Quiles Bosque
Metge. Especialista en Cardiologia. CEO Neuroscience Technologies.

Sra. Antonia Rosello Calzada
Enginyera. Directora de Qualitat i Certificacions. Mútua de Terrassa.

Sr. Sebastià Santaeugenia González
Metge especialista en medicina interna. Doctor en Geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari al Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge de família. Responsable funcional de l'oficina eSalut. Coordinació general de les TIC. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Bussiness School, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. Cesar Suárez Lladosa
Coordinador CAP Manso. Àrea de Gestió i Serveis i Atenció al ciutadà. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sra. Neus Tamayo i Sala
Responsable de l'àmbit jurídic de la infància i adolescència. Departament de Drets Socials.

Sr. Jordi Varela
Doctor en Medicina per la UAB. Diplomat en Epidemiologia y Estadística. Diplomat en Direcció d'Hospitals per ESADE. Consultor especialitzat en gestió clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h