Tanca
Pròximes sessions informatives
25
maig

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenc...

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Semipresencial
52 setmanes
master gesaph

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

5/11/2020 - 4/11/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

17 dies presencials entre novembre 2020 i juliol 2021, de 9:30h a 19:00h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.470

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

850 h. on-line + 150 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Pròximes sessions informatives

25/05/21 - 19:00 (Online)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut:

dptaf
 
 
 
 
Cada cop es mes palesa la necessitat de coordinació i integració de serveis i actuacions assistencials, entre el àmbits de serveis sanitaris, serveis socials i comunitaris. L’envelliment de la població, l'augment de la demanda de serveis, be per motius naturals o de problemes de salut pública, i la necessitat de mantenir la qualitat en l'atenció a les persones dependents, fan necessària una oferta formativa adaptada a aquests requeriments.

Per aquest motiu presentem un programa, que és el resultat d'una decidida voluntat de sumar esforços i recursos, dirigits a oferir una formació de qualitat en els coneixements i les tècniques pròpies de la gestió assistencial integral entre els sectors Salut i Social, així com en la direcció de primer nivell d'organitzacions i processos. A més, aporta les últimes novetats organitzatives i d'activitat de professionals, facilitant el treball d'equip a nivell territorial i interdisciplinari.

El Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH té com a objectiu formar i entrenar professionals de l'àmbit de la salut i social de manera conjunta i coordinada, per aconseguir que l'assistència diària sigui més eficaç i integrada, de major qualitat i sostenible.

Per a això, revisa aspectes clau en les diferents àrees docents, com els models sanitaris i models de serveis socials, els reptes territorials per a la integració i coordinació de l'assistència, les línies de futur del model integral, les últimes tendències en organització de processos i recursos, l'ús de la informació clínica i d'empresa, les habilitats de decisió assistencial, el lideratge dels equips humans, la direcció estratègica, el mercat i els nous serveis, els models de qualitat, i els aspectes legals i normatius.

Al llarg del màster es desenvolupen projectes de Gestió Integrada per grups de treball d'alumnes, facilitant la seva posterior implantació en els territoris.

Si ets un professional de l'àmbit assistencial i social i vols desenvolupar les teves habilitats en gestió d'equips i de serveis de manera integrada entre els serveis socials, l'atenció primària, l'hospitalària, serveis sociosanitaris, serveis residencials i serveis comunitaris (oficines de farmàcia, ajuntaments...) ,  aquest és el teu màster!.
 

Amb el patrocini de:

Objectius

 • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats necessaris per a la gestió i direcció d'equips de professionals i recursos de l'organització.
 • Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre equips de treball.
 • Aprendre a gestionar de manera més efectiva processos integrals i projectes territorials de salut i socials.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar, al final del màster, d'un projecte de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses i/o institucions.
 • Beneficiar-se d'un pla de millora professional dels equips de treball en projectes d'atenció integrada amb servei de seguiment tutoritzat dels projectes.
 • Facilitar a les institucions i empreses de serveis sanitaris i socials el desenvolupament de projectes ad hoc i plans de desenvolupament professionals individuals, a partir dels seus alumnes.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic màster que et  pot preparar per el treball de Atenció Integrada i col·laborativa entre nivells assistencials sanitaris, sociosanitaris i serveis socials per aconseguir una atenció integrada per al ciutadà i donar resposta integral a qualsevol situació d’emergència en salut.
 • Desenvolupat amb les administracions i proveïdors de serveis en atenció primària, serveis socials i serveis hospitalaris, estant alineat amb el Pla de Salut 2015-20 i el Pla estratègic de serveis socials, i el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PAISS) de la Generalitat de Catalunya.
 • Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l'equip docent i experts del programa.

 

Cloenda Màster GESAPH 2018-19

Vídeos relacionats

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa

1. Sistemes sanitaris i de serveis socials
1.1. Aspectes normatius essencials en atenció primària, hospitalària i serveis socials bàsics i especialitzats
1.2. Informe de l'estat dels serveis socials i el sistema de serveis socials
1.3. Tendències que afectaran la provisió i l'organització dels serveis sanitaris i socials: Projecte +Futur
1.4. Contracte programa amb els ens locals per al funcionament del serveis
1.5. Sistema català de serveis socials. El pla estratègic de serveis socials
1.6. El pla de salut
1.7. Models d'empresa sanitària
1.8. Sistema sanitari
1.9. El model de compra de serveis de salut del CatSalut
1.10. La participació de la ciutadania
1.11. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials
1.12. Sensellarisme, vulnerabilitat, pobresa energètica i inclusió social

2. Atenció a les persones i organització de serveis amb atenció integrada
2.1. Accés als recursos per a malalts amb discapacitat. Protocol de maltractaments en gent gran i l'accés de recursos a persones amb malaltia mental
2.2. Atenció integrada centrada en la persona
2.3. Estratègia en salut i acció comunitària
2.4. Infància i adolescència en risc
2.5. Integració assistencial entre diferents nivells assistencials: hospitalització, atenció primària, sociosanitari
2.6. L'organització de serveis residencials, dispositius diürns d'atenció a la gent gran i dependència
2.7. L'assistència funcional integrada a ATDOM entre serveis socials i sanitaris
2.8. L'assistència funcional integrada entre serveis socials i sanitaris
2.9. L'atenció integrada en la cronicitat i complexitat
2.10. La gestió territorial de la farmàcia comunitària
2.11. La innovació en les organitzacions i equips
2.12. La integració de serveis, equips multidisciplinaris. Chronic care model
2.13. La integració de serveis, equips multidisciplinaris. Trajectòria clínica en una cadena de valor. Metodologia care delivery value chain
2.14. Maltractament i violència masclista i maltractament dels ascendents
2.15. Models d'organització de serveis socials bàsics i comunitaris
2.16. Modificació de la capacitat i formes de protecció. Mes enllà de la incapacitació
2.17. Organització de l'atenció primària: EAP
2.18. Organització de l'atenció intermèdia: àmbit sociosanitari (hospital de dia, Unitat de convalescència, estada intermèdia , llarga estada...)
2.19. Organització de l'atenció hospitalària
2.20. Personalització i tecnologia al servei de les persones: teleassistència
2.21. Sensellarisme, vulnerabilitat, pobresa energètica i inclusió social
2.22. La innovació en atenció primària
2.23. Pla de salut i l'atenció integrada

3. Eines per a la gestió de recursos i organitzacions
3.1. La innovació des de les TIC en serveis socials i salut
3.2. L'eficiència operativa: el mètode lean
3.3. L'aplicació de tecnologies en els serveis i en la comunicació amb les persones
3.4. La metodologia del patient journey i desing thinking
3.5. Conceptes bàsics en metodologia de la qualitat i introducció als models d'acreditació
3.6. La gestió per processos
3.7. La gestió per processos aplicada al projecte
3.8. Programes i projectes actuals i de futur en les TIC per salut i social
3.9. El quadre de comandaments, definició i disseny. L'ús de la informació en la presa de decisions
3.10. L'ús de la informació en la presa de decisions i els quadres de comandaments
3.11. Conceptes de planificació estratègica i d'aplicació en projectes
3.12. Planificació estratègica
3.13. Eines de planificació estratègica: DAFO, CAME, CAMBAS, 5F Porter
3.14. Conceptes bàsics d'amortitzacions
3.15. Conceptes bàsics de pressupost
3.16. La gestió del pressupost i el pla econòmic per a un projecte
3.17. Conceptes bàsics de gestió econòmica i indicadors de resultats
3.18. Central de resultats, music i benchmark
3.19. Conceptes bàsics de definició d'objectius
3.20. Definició d'objectius del projecte
3.21. La direcció per objectius
3.22. La seguretat de les persones i el pacient
3.23. Definició de serveis per al projecte
3.24. El mercat i la comunitat: necessitats i expectatives
3.25. El servei i els productes: definició, disseny, oferta i llançament
3.26. L'orientació estratègica dels serveis: orientació al client i a la persona

4. Equips de professionals i desenvolupament competencial
4.1. Competència de comunicació i persuasió
4.2. El lideratge d'equips de professionals
4.3. El treball en equip de professionals
4.4. L'ètica en la gestió
4.5. La gestió del canvi
4.6. La negociació: laboratori de simulació pràctica
4.7. Negociació i gestió del conflicte
4.8. Coneixement en l'atenció integrada i les persones
4.9. Relacions laborals i contractació pública i privada
4.10. El treball en equip

5. La gestió de projectes
5.1. Anàlisi de solucions. Criteris de selecció: matriu de selecció multicriteri. Solució seleccionada: hipòtesi i riscos d'alt nivell. Anàlisi de viabilitat de la solució seleccionada
5.2. Tècniques i eines bàsiques per al desenvolupament de la solució seleccionada: diagrama de context. Anàlisi de riscos del projecte
5.3. Tècniques i eines per a la planificació de la implementació i posada en marxa de la solució desenvolupada: abast, cronograma, pressupost, qualitat, riscos
5.4. Tècniques i eines per a la implementació (execució) i posada en marxa del projecte, recull de "lliçons", gestió de les no conformitats, gestió de canvis

Destinataris

Professionals de l'atenció directa que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació, direcció o gestió de projectes en l'atenció primària, l'atenció hospitalària o els serveis socials bàsics i especialitzats de l’àmbit d’afers socials i que vulguin conèixer, iniciar-se o aprofundir en la gestió assistencial integrada territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:

 • Professionals de l'atenció directa, directors, adjunts de direcció dels CAP i de residències i serveis d’atenció al domicili.
 • Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i de serveis de salut mental.
 • Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAP, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç internivells i unitats territorials.
 • Coordinadors o directors d'equips bàsics d'atenció social (EBAS), de serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i centres residencials d'atenció a persones en situació de dependència.
 • Professionals d'institucions públiques i d'institucions i empreses privades, proveïdores de serveis de salut i de serveis socials per a persones en situació de dependència.

Professorat

Comitè acadèmic

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residencia i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sr. Miquel Maria Biarnés Margalef
Metge. Director del Complex Sanitari i Social Llevant de Tarragona.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Metge especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de Projectes i Desenvolupament. Direcció Corporativa de Docència, desenvolupament i Innovació Assistencial. Mútua Terrassa.

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Directora Assistencial d'atenció Primària. Institut Català de la Salut

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Aina Plaza Tesias
Directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Quadre docent

Sra. Laura Agud Ferrer
Responsable de projectes de foment de la Inversió de la Secretaria General del Departament de Treball i Afers Socials i Família. Diplomada en Educació Infantil i Màster de Direcció Pública de ESADE.

Sra. Paloma Amil
Diplomada en Enfermería. Referent Territorial Programa Pacient Expert Cataluña.

Sr. Xavi Arrebola Trias
Adjunt d'Infermeria a la Direcció assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residencia i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sra. Meritxell Benedí Altés
Directora General de Servieis Socials. Secretaría d'Afers Socials i Families. Departament de Treball i Afers Socials i Families, Generalitat de Catalunya.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en Dret Laboral. Soci-Director Bufet Vallbé Advocats. Assessor organitzacions empresarials.

Sr. Eduard Carrion Sanchez
Metge de Família. Director EAP Santa perpètua. ICS.

Sr. José Maria Caselles
Director General en INVENIES, Knowledge & Social Innovation.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sra. Mercè Conangla
Psicòloga . Directora de l' Institut d'Ecología Emocional. Fundadora i vicepresidenta de Fundació ÀMBIT.

Sr. Joan Carles Contel Segura
Diplomat en Infermeria. Coordinador d'Infermería a l'Institut Català de la Salut. Membre del Programa Cronicitat del Departament de Salut. Pla d'Atenció i Integració Social i Sanitària.

Sr. Jordi Delcor Garrido
Químic. PDD del IESE. Consultor i assessor d'empreses sanitàries. Tècnic col·laborador de la Fundació Bosch i Gimpera i EAE. 

Dr. Albert Baille Vidal
Llicenciat i Doctor en Filosofia, Universitat de Barcelona. Especialista en ètica i valors.

Sr. Xavier Delgado Alonso
Coordinador de programes d'Inclusió i Cohesió Social. Direcció general de protección Social. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Responsable del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sra. Cecília Fàbregues i Arbués
Cap del servei de Valoracions Subdirecció General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal. Direcció General de Protecció Social. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora General d'Unió Catalana d'Hospitals.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera Industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sr. Josep Fuster Sugrañes
Director d'Anàlisis Econòmic, estudis iy prospectiva La Unió Catalana d'Hospitals.

Sr. Ruben David Fernandez Carrasco
Professor associat a la Universitat i investigador (GRICS -UB) coordinador de processos - Cooperativa ETCS.

Sra. Rosa Gallardo Calles
Unitat d'Actuacions de lluita contra la Violència Familiar i Masclista Direcció General de Famílies Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Sr. Oriol Garcia Codina
Llicenciat en Ciències polítiques i de l'Administració. Responsable d'informació i metodologia per a la planificació i avaluació. Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació de Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Gené i Alegret
Cap del Gabinet Tècnic Secretaria General. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies.

Dra. Claudia Grego March
Doctora Especialista en geopolítica, cultures europees i art. Universitat de California, Santa Bárbara. 

Sra. Maria Grego March
Especialista en arts plàstiques i teràpies emocionals.

Sr. Jorge Gomez Pantoja De Castro
Especialista en equips d’alt rendiment. Coronel de Ingenieros del Ejercito de Tierra. 

Sr. Marco Inzitari
Metge. Director Assistencial Parc Sanitari Pere Virgili. Assessor PIAISS.

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Directora Assistencial d'atenció Primària. Institut Català de la Salut.

Sr. Anton López Bastida
Director Residència Assistida, Centre de Dia i Casal de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè Direcció General de Protecció Social Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Sra. Laura Mari Barrajon
Llicenciada en Psicologia de les organitzacions i màster en Recursos Humans. Coach Facilitadora i mediadora. Inteligència Emocional

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d' Innovació Agencia d'informació, avaluació i qualitat en salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de Gestió de costos de Mútua de Terrassa). Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Pompeu Fabra.

Sr. Valentín Martínez Espinosa
Doctor en Psicología. Diplomat en Enfermería. Director General de la Fundació Universitària del Bages.

Sra. Montse Mir Martín
Llicenciada en Dret. Experta en Gestió de conflictes en les organitzacions.

Sra. Maria del Mar Muñoz Grego
Dietista, especialista en assessorament nutricional i dietètic. Instituto INTER.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Rosa M Perez Sirvent
Subdirectora General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sr. Pol Pérez Sust
Llicenciat en Biologia. Màster en Economia de la Salut. Coordinador General de les tecnologies de la Informació i la comunicació del Sistema de Salut. Departament de Salut.

Dra. Cristina Quiles Bosque
Metge. Especialista en Cardiologia. CEO, Neuroscience Technologies.

Sr. Jaume Ramonet
Director del Máster en Project Management - On Line. Enginyer Industrial Superior.

Sra. Maria Angels Rius Rafecas
Metgessa. Economista. Directora del centre MQ Reus (Grup SAGESSA).

Sra. Begoña Roman Maestre
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professora d'Ètica de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Calalunya.

Sra. Antonia Rosello Calzada
Enginyera. Responsable Oficina Tècnica Acreditacions i Certificacions. Direcció Corporativa, Docència, Investigació i Innovació. Mútua Terrassa de planificació estratègica i organització.

Sra. Olga Ruíz Gomez
Infermera, Técnica en Salut Pública. Agencia Catalana de Salut Pública. Generalitat de Catalunya.

Sr. Sebastià Santaeugenia González
Director del Programa a l'Atenció i Prevenció a la cronicitat (PPAC).

Sra. Pilar Saura Agel
Directora General de Planificació en Salut . Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge de família. Responsable Funcional de la oficina eSalut. Coordinació General de les TIC. Departament de Salut.

Sra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Business School, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. Cesar Suárez Lladosa
Coordinador CAP Manso. Àrea de Gestió i Serveis i Atenció al ciutadà . Departament de Salut.

Sra. Neus Tamayo i Sala
Responsable de l'àmbit jurídic de la Infància i l'Adolescència. Departament de Treball i Afers Socials i Famílies.

Sr. Jordi Varela
Doctor en Medicina per la UAB. Diplomat en Epidemiologia i Estadística. Diplomat en Direcció d'Hospitals per ESADE. Consultor especialitzat en gestió clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sessions informatives

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h