Arrenca el cicle formatiu en Educació Infantil de l’IL3-UB i la Fundació Collserola

És la primera edició d’un dels cicles impulsats de manera conjunta per les dues institucions, que busquen oferir una experiència educativa de qualitat i de futur.
 

Empieza el ciclo formativo en Educación Infantil del IL3-UB y la Fundación Collserola


La primera edició del cicle formatiu de grau superior en Educació Infantil de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i la Fundació Collserola ha començat aquest mes de setembre amb el primer grup d’alumnes. Es tracta del primer cicle formatiu que es posa en marxa dins del conveni marc entre les dues entitats.

En l’acte d’inauguració, hi van ser presents els equips directius d’ambdues institucions. Així mateix, tant el director acadèmic de la Fundació Collserola, Martí Rigola, com la tutora del cicle, Marta Moreno, van destacar l’èxit que suposa iniciar aquest curs, el qual estableix les bases de la nova línia formativa innovadora plantejada de manera conjunta.

Coneixements i pràctiques professionals

El CFGS en Educació Infantil prepara l’alumnat per dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal de zero a sis anys.

S’imparteix en format presencial a l’Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, a l’edifici de Sarrià. Consta de tretze mòduls professionals desplegats en dos cursos acadèmics, que inclouen tots els coneixements del programa i les pràctiques professionals. Un dels beneficis d’aquesta formació és que es porta a terme en un centre educatiu on ja hi ha aules d’educació infantil, cosa que permet tenir una relació directa amb el dia a dia de la professió i fer-ne les pràctiques in situ.

Qualitat formativa

L’oferta dels cicles formatius de l’IL3-UB i la Fundació Collserola és una aposta per oferir una experiència educativa de qualitat i de futur, que sumi el rigor i l’experiència acadèmics que caracteritzen l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona a la llarga trajectòria al sector educatiu de la Fundació Collserola.

Aquest valor afegit contribueix a desenvolupar la carrera professional de l’estudiantat amb un seguiment acadèmic personalitzat.