Jornada de presentació de projectes AISS i cloenda del Màster Gesaph de l’IL3-UB

Se celebra la Jornada de Projectes d'Innovació en Atenció Integrada Social i Sanitària del Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) de l’Institut de Formació Contínua IL3-UB. L’acte de presentació dels projectes finals i el lliurament de les certificacions del Màster va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).
 

Jornada de clausura y presentación de proyectos del Máster GESAPH del IL3-UB


«Esperem que el pas per aquest Màster, que ja ha format més de 400 alumnes, us ajudi a afrontar nous reptes, guanyar seguretat i ser millors professionals», va apuntar Guillem Íñiguez, director general de l'IL3-UB en l'obertura de l'acte. Per la seva banda, el Dr. Josep M. Grego, director del Màster GESAPH, va explicar: «En aquesta jornada busquem, d'una banda, ensenyar la feina feta i els coneixements adquirits pels alumnes i, d’una altra, delinear els aspectes més innovadors i les estratègies a curt i mitjà termini entorn de l'atenció integrada, social i sanitària».

A continuació, Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, va assegurar que la integració social i sanitària «és un dels reptes més importants que tenim com a societat, en una ciutat com Barcelona, que envelleix a una marxa molt ràpida i que busca posar les cures al centre». En aquest sentit, va destacar que «cal replantejar les estratègies d'atenció. No podem atendre com fa 20 o 30 anys. La situació ha canviat, el 90 % de les persones volen envellir en la seva llar. Això no és possible sense pressupostos, ajuda i acompanyament».

La regidora va celebrar el fet de comptar amb la presència de professionals de diversos sectors en l’acte. «Que el sector social i el sector sanitari treballin de manera conjunta no suma, sinó que multiplica. Per això aquest Màster és molt important, perquè ofereix una formació a partir d'aquesta doble mirada», va assegurar. No obstant això, va aclarir que «a més d'aquesta mena de formació, també fa falta un canvi en l'estructura».

En aquest sentit, va destacar algunes experiències positives realitzades sota el paraigua del Consorci Sanitari de Barcelona, per avançar cap a l'acompanyament des d'una doble mirada, com la integració de dades socials i sanitàries, la teleassistència, el servei d'atenció domiciliària i l'acompanyament emocional per a joves. Finalment, va afirmar que «som en un bon moment, en què no podem desaprofitar el que ens ha ensenyat la pandèmia i la creació de l'Agència d'Integració Social i Sanitària» i va assegurar que «fa falta molta voluntat política, pressupost i coordinació».

Cap a una atenció integrada social i sanitària: avenços i reptes

A continuació, van participar en una taula rodona la codirectora general de SUARA, Laura Peracaula, el gerent de Serveis Socials, Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Josep Muñoz, i el gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany i Ricart. Els ponents van intercanviar mirades sobre l'estat actual de l'atenció social i sanitària, les estratègies i accions a ampliar o implementar i els reptes actuals per avançar cap a la integració sociosanitària.

En aquest sentit, es va plantejar la necessitat de promoure una millor gestió dels recursos, una major digitalització, una nova cultura organitzativa, un model de governança i de treball compartit, i també deixar enrere la fragmentació dels serveis a partir d'una major sinergia, integració, coordinació i intercanvi de dades entre els agents involucrats.

Propostes d'acció: presentació de projectes de final de Màster

Els alumnes del Màster GESAPH de l'IL3-UB van presentar els seus projectes de final de Màster, amb diversos projectes implementats d'atenció social i sanitària dirigits a sumar valor des d'un abordatge innovador i integral. Entre ells, es va destacar el projecte GRANTIC per oferir la millor presentació a la jornada, un programa formatiu i un servei de suport digital per acostar la tecnologia a la gent gran i millorar l'accessibilitat de l'aplicació mòbil La Meva Salut.

Així mateix, es van premiar com a millors projectes de final de Màster, d'una banda, a Millorament, un programa amb l'objectiu de millorar l'acolliment i estada del pacient crònic complex en patologia mental que viu en una residència de gent gran mitjançant un programa d'atenció integral i, per un altre, al projecte Acollint, un pla d'acolliment integral social i sanitari dirigit a la població immigrant per millorar-ne els indicadors sociosanitaris.

El compromís de millorar la vida a les altres persones

Per concloure l'acte, el Dr. Manel Balcells i Díaz va fer una intervenció, en què va afirmar: «Hem d'actuar de manera decidida cap a uns plantejaments de gestió integrada. Per a això, necessitem aconseguir una visió i una gestió econòmica conjunta entre els departaments involucrats i el món local. Haurem de canviar la manera de funcionar i d'organitzar-nos, posar en comú diferents cultures, aprofundir en la digitalització i gestionar d'una manera integrada, amb una visió multidisciplinària, transversal i generosa, l'atenció a les persones, entenent que són elles les que han d'estar al centre i que els serveis han de girar al voltant de les seves necessitats».

Finalment, el rector de la Universitat de Barcelona Joan Guàrdia va resumir: «El que intentem fer a través d'aquesta mena de formacions és dotar els estudiants de la seguretat necessària per a poder conduir aquest repte monumental en l'àmbit clínic, que suposa una enorme responsabilitat social i un gran impacte en la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania». A més, va afegir: «Qualsevol pot treballar per a millorar la vida a un altre ésser humà. Vostès s'han compromès a fer-ho, i aquest és un compromís d'enorme transcendència».