Les emocions entren a l’aula per impel·lir un procés d’aprenentatge integral

  • Freta Educació Maresme, amb dos centres ubicats a la província de Barcelona, han iniciat sota el guiatge de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona un programa de formació en Intel·ligència Emocional per al professorat del centre de Calella. El projecte té com a objectiu impactar positivament en el benestar de tota la comunitat educativa a banda de facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
     
  • La formació s’ha plantejat en tres fases: en primer lloc, els professionals es formen guiats per l’IL3-UB i l’equip de Rafael Bisquerra en el reconeixement i la gestió de les emocions. A continuació, se n’adapten els coneixements a les particularitats de cada etapa educativa (infantil, primària i secundària) i, per últim, es creen les eines i els recursos que permeten aplicar aquest marc teòric a l’aula.
     
Las emociones entran al aula para impulsar un proceso de aprendizaje integral


Arran de l’impacte de la pandèmia, i amb el curs escolar engegat en el marc de la nova normalitat, des de la direcció de l’Escola Freta Calella, part del grup Freta Educació Maresme, va detectar-se un augment de casos de conflictivitat entre l’alumnat, una situació que va coincidir, a més amés, amb l’increment de la demanda d’assessorament psicopedagògic per part de les famílies. “L’aïllament i l’ús abusiu de les noves tecnologies durant el confinament no ha fet sinó agreujar la situació emocional de nens i joves”, explica Isabel Martínez, directora de l’Escola Freta Calella.

Davant d’aquest escenari, des de la direcció del centre s’ha identificat com a prioritari abordar la situació emocional de l’alumnat per incidir positivament en el procés d’aprenentatge i, a més a més, millorar el clima de convivència en l’Escola Freta Calella. Com que forma part d’aquest escàs 5% dels col·legis a Espanya que inclouen l’educació emocional al projecte educatiu (vegeu 5% de los colegios en España que incluyen la educación emocional en su proyecto educativo), la direcció del Freta Calella va embarcar-se, guiat per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), en la creació d’un programa formatiu en Intel·ligència Emocional per al professorat que es va plantejar com a meta descobrir l’univers de les emocions i aplicar-les al dia a dia de l’aula.

Formació 360º: coneixements, adaptació a la realitat educativa i aplicació

Tal com detallen des de l’Escola Freta Calella, va plantejar-se a l’Institut de Formació Contínua el repte de dissenyar una formació dinàmica, que pogués traslladar-se d’una manera senzilla i immediata a l’aula, que s’apliqués als alumnes de manera adaptada a cada etapa educativa —infantil, primària i secundària—, i que fos atractiva i encoratjadora per al professorat que s’impliqués en el projecte.

Amb la col·laboració de la mirada experta del professor Rafael Bisquerra i l’equip de la Xarxa Internacional d’Educació Emocional i Benestar (RIEEB), es va dissenyar una formació per tal que l’equip docent pogués conèixer la naturalesa de les emocions, així com les estructures i famílies d’aquesta; descobrís la importància de l’educació en l’experiència emocional; desenvolupés i/o consolidés les competències emocionals bàsiques (consciència emocional, regulació emocional, competències socials, etc.) i fos capaç d’aplicar l’educació emocional en la pràctica educativa diària.

Per a la qual cosa, la formació s’ha estructurat en tres blocs:

  • El primer bloc, d’una durada de 12 hores, està dirigit a tot el professorat i s’hi aprofundeix en el coneixement de les emocions: què són, vocabulari emocional, el concepte de competència emocional i educació emocional i la importància de la implicació de les famílies, entre altres qüestions.
  • El segon bloc, d’una durada de 8 hores, se centra en la formació específica per a cada etapa educativa amb habilitats específiques destinades a integrar l’educació emocional en el currículum d’educació infantil (0-6 anys), educació primària (6-12 anys) i educació secundària (12-18 anys).
  • El tercer bloc, de 10 hores de formació, es planteja com una formació individualitzada amb la qual els professors descobreixen les eines i estratègies específiques per començar a introduir els coneixements assolits a l’aula, podent compartir les experiències viscudes en determinats grups de treball dins del programa de formació mateix.

La formació, a banda de l’adquisició de coneixements, donarà com a resultat la creació d’un conjunt d’activitats que formaran part del Pla d’Acció Tutorial de l’Escola a partir del curs 2021-2022.

Beneficis a tots els nivells

Tal com detalla el professor Rafael Bisquerra, s’imposa la necessitat d’incorporar l’educació emocional en el sistema educatiu, i encara més si es consideren els efectes que ha tingut la pandèmia en nens i joves: “Diversos investigadors conclouen que els beneficis de l’educació emocional es manifesten principalment en progressos significatius en l’alumnat quant a competències socials i emocionals; millora d’actituds cap a ells mateixos, cap als altres i cap a l’escola; comportament positiu a classe; millora del clima a classe; reducció del comportament disruptiu i millora del rendiment acadèmic”, explica. “Sabem que tindrà un impacte positiu en el benestar del professorat i de l’alumnat”, hi afegeix Isabel Martínez, directora de l’Escola Freta Calella.

Per assolir aquests objectius, Rafael Bisquerra recorda que l’educació emocional és un treball en equip: “El primer destinatari és el professorat, però també s’hi hauria d’implicar les famílies. Es forma un triangle entre professors, alumnes i famílies (comunitat educativa), en el qual cada element és, al mateix temps, educador i educand en interacció permanent.”

La mirada de l’Escola Freta Calella hi està fixada: “Al llarg d’aquest curs 2021-2022 ens hem plantejat com a objectiu informar les famílies de la formació que ha cursat el professorat en relació amb el Projecte d’Intel·ligència Emocional en l’Educació. Al mateix temps, les famílies tindran visibilitat de tot el que es treballa a l’aula a través de tutories individualitzades”, comenta Isabel Martínez.

Els resultats s’han d’esperar a mitjà i a llarg termini, però tal com confirma Rafael Bisquerra, sens dubte arribaran i tindran un impacte molt més enllà de l’àmbit del centre: “El canvi en profunditat no es produirà d’avui per demà. Però si ens ho proposem, si ens ho prenem seriosament, amb la formació adequada, podem donar passes importants en la prevenció de la violència, dels comportaments de risc i dels trastorns emocionals contribuint a la millora del benestar personal i social.”