Tercera edició del lliurament de la Borsa d’Estudis Francesc Gudiol

El Ronald Francisco Medina Salas tindrà l’oportunitat de cursar de franc el Curs d’Implementació de Programes d’Optimització de l’Ús d’Antimicrobians impulsat pel Programa VINCat i l’IL3-UB.
 

Tercera edición de la entrega de la Bolsa de Estudios Francesc Gudiol


La tercera edició del lliurament de la Borsa d’Estudis Francesc Gudiol, que atorga l’accés de franc al Curs d’extensió universitària Implementació de Programes d’Optimització de l’Ús d’Antimicrobians, ha estat atorgada a Ronald Francisco Medina Salas, qui podrà cursar el programa que ofereix VINCat i l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, IL3-UB, durant el curs acadèmic 2021-2022. El Ronald Francisco ha declarat que espera que la formació sigui clau per impulsar un ús més responsable dels antimicrobians al seu centre, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona.

Tal com en detalla el Dr. Enric Limón, director del curs, es tracta d’una formació creada per professionals en actiu per facilitar a altres professionals sanitaris les eines que necessiten per posar en marxa programes per a l’ús prudent d’antibiòtics i altres antimicrobians als centres. «És una formació 100% en línia, que es pot portar a terme des de qualsevol lloc i al ritme de cadascú, i que aporta un coneixement altament pràctic com a complement del marc més conceptual que s’ofereix en programes com el Màster en Prevenció i Control d’Infeccions», explica el Dr. Enric Limón.

La Borsa d’Estudis Francesc Gudiol és una iniciativa de la direcció del Programa VINCat i l'IL3-UB. Es va crear per donar continuïtat a la tasca d’investigació i de difusió tan rellevant que va iniciar el Dr. Francesc Gudiol, pioner en la implementació de polítiques en el camp de les malalties infeccioses i en el control de les Infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS), així com la promoció de l’ús adequat dels antimicrobians. Gudiol ha estat, a més a més, impulsor del programa VINCat, una iniciativa desenvolupada al Servei Català de la Salut, que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya. La missió de VINCat és reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.

Un moment crític per a la conscienciació sobre l’ús d’antimicrobians

En opinió del Dr. Enric Limón, les formacions com les que ofereix l’IL3-UB i facilita la Borsa Francesc Gudiol són d’una importància vital per a la societat. Des del seu punt de vista, els antibiòtics són una eina que fins ara no s’ha valorat correctament, la qual cosa ha contribuït que Espanya sigui un dels països de la Unió Europea amb una resistència més gran a aquests fàrmacs, segons les dades del Ministeri de Salut. «No es tracta de no donar antibiòtics, sinó de donar-los correctament; donar l’antibiòtic que toca, quan toca i durant el temps que correspon.» En la seva opinió, és responsabilitat de tots els professionals sanitaris fer una prescripció correcta, des de farmacèutics fins al personal responsable de la profilaxi quirúrgica, fins i tot els veterinaris.

Segons explica el Dr. Enric Limón, entre els errors més comuns hi ha el de donar l’antibiòtic de manera empírica, sense saber quin és el microorganisme exacte que cal combatre i sense sol·licitar cap prova microbiològica per canviar l’antibiòtic d’espectre ampli per un de més dirigit. També menciona errades en relació amb la duració dels tractaments, allargar-ne l’ús més enllà del que és estrictament necessari o no realitzar una “desescalada” adequada. El Curs d’Implementació de Programes d’Optimització de l’Ús d’Antimicrobians aborda precisament aquestes qüestions, ja que forma especialistes capaços de dissenyar intervencions per a la millora i la mesura de l’ús apropiat d’antibiòtics, promovent la selecció del fàrmac òptim i la dosi, la durada del tractament i la via d’administració d’aquest.

Entre els beneficis dels programes d’optimització, tal com explica el Dr. Enric Limón, en primer lloc, hi ha el pacient «que rep el tractament que li correspon quan li correspon». L’impacte també se’n percep en termes econòmics perquè els tractaments s’optimitzen i se n’acostuma a reduir la quantitat d’aplicacions necessàries. Finalment, hi ha els beneficis per a la comunitat: «Garantim que se’n disminueixi la resistència a l’ús», recorda Enric Limón, «una qüestió clau per a la salut del futur».