Se celebra la Jornada d’Atenció Integrada social i sanitària a Catalunya

El 6 de juliol es va celebrar la Jornada d’Atenció Integrada social i sanitària a Catalunya: “present i futur” a Casa del Mar, organitzada en el marc del Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) que, tal com va indicar el director general de l’IL3-UB, el Sr. Guillem Iñiguez Papell, “compta amb 27 edicions, ha contribuït al creixement professional de més de 600 alumnes i destaca pel seu apropament a administracions i proveïdors dels serveis socials i de la salut, amb la voluntat d’alinear-se amb el Pla d’Atenció Integral Social i Sanitari de Catalunya”.
 

Jornada de Atención Integrada social y sanitaria en Cataluña


Alhora, va celebrar el fet de “disposar d’aquest espai de trobada, que és una oportunitat excel·lent per endinsar-nos en l’escenari internacional en matèria d’atenció integrada a les persones, de compartir nous models i primeres experiències desenvolupades a casa nostra” i va afegir-hi: “l’objectiu d’aquesta jornada és contribuir a la formació dels professionals de l’àmbit social i de la salut de manera conjunta i coordinada, per aconseguir una atenció centrada en les persones, més eficaç i de més qualitat.

Per part seva, la Sra. Montserrat Vilella, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials va apuntar que: “si realment volem aconseguir una integració, hem de comptar tant amb el sistema de salut com amb el social. L’àmbit social és més dèbil en molts sentits i és per això que l’hem d’exercitar perquè pugui ser un àmbit empoderat i realment actiu i, a partir d’aquí, treballar junts” i va afegir-hi: “mentre esperem que l’administració avanci, hem de treballar pel nostre compte. És el moment d’actuar, d’incloure cada cop a més gent que pugui intervenir per fer el canvi cultural necessari i ser agents de canvi per tal que l’atenció integrada sigui una realitat.

Un model a seguir: l’atenció sanitària i social integrada d’Escòcia

La jornada va comptar amb la Dra. Anne Hendry com a convidada internacional, líder clínica com a Integrated Care Senior Associate, de la International Foundation for Integrated Care (IFIC), qui va pronunciar una ponència sobre les lliçons apreses d’implantació d’Atenció integrada a Escòcia i a escala internacional. “El projecte d’atenció integrada i el treball que s’està fent a Escòcia des de l’àmbit social comunitari és un exemple. Avui tenim l’oportunitat de poder aprendre molt de l’experiència de la nostra convidada”, va celebrar el director del Màster GESAPH, Josep Maria Grego.

La doctora va delinear el context polític i de l’assistència social a Escòcia que, entre altres coses, disposa d’una cobertura sanitària universal i de franc, un tercer sector molt dinàmic que acompleix un paper molt important en la prestació d’assistència social, una assistència social prestada en un 80% per proveïdors independents o benèfics, i només en el 20% pel sector públic.

Davant d’aquest problema, des de fa més de deu anys es treballa en una reforma del sector públic, centrada en quatre pilars: “un enfocament basat en la prevenció i la intervenció precoç; un compromís en desenvolupar la força de treball i el lideratge dins del sector públic; una cerca per una transparència més notable en la manera d’informar sobre el rendiment, fins i tot mitjançant l’ús de tecnologia digital; i, finalment, un compromís per aconseguir més integració dels serveis públics i de treballar juntament amb les comunitats per obtenir millors resultats, que ajudin la gent a viure una vida millor.”

Quant a l’horitzó de l’atenció integrada, la ponent va subratllar que: “l’objectiu quàdruple és proporcionar una atenció, qualitat, resultats i experiència més bons, però de manera que es creï equitat sanitària”. A l’hora de resumir les lliçons que deixa el cas d’Escòcia, la doctora la va apuntar: “la integració és un esport de contacte, no un esport d’espectadors. Has de fer-la i és una pràctica col·laborativa. Cal codissenyar, capacitar i coordinar els esforços en totes les disciplines i sectors perquè l’atenció brolli” i va afegir-hi: “es tracta d’un viatge d’innovació i millora contínua. Cal preparar-se per provar coses, fracassar i aprendre dels errors. Sigueu forts, valents i seguiu endavant, perquè això és una marató i no un sprint.”

Una mirada local: aprenentatges a partir de les experiències en el territori

Els codirectors de l’equip motor d’Atenció Integrada social i sanitària i membres del quadre docent del Màster GESAPH el Sr. Jordi Amblàs, que a més és director de l’Estratègia d’Atenció Integrada del Departament de Salut; i la Sra. Conxita Barbeta, que també és responsable d’Atenció Integrada del Departament de Drets Socials— van moderar la Taula d’experiències d’atenció integrada en l’àmbit domiciliari, residencial, de la salut mental i en sistemes d’informació.

“Malgrat que pugui haver-hi una sensació de fracàs acumulat i que calgui repensar el sistema per garantir-ne la sostenibilitat, també hi ha un camí recorregut i estem acumulant aprenentatges. No hi ha una única bona manera de fer això. L’atenció integrada és un aprenentatge que hem de fer mentre avancem”, va dir el Sr. Jordi Amblàs.

“El pla de govern és molt explícit. S’entén que hi ha una necessitat de fer un pas definitiu cap a l’atenció integrada i de crear una agència que la garanteixi”, va indicar, i va afegir-hi que: “en aquesta línia, hi ha un compromís, una visió compartida i un consens polític tant del Departament de Drets Socials com del Departament de Salut d’avançar en aquesta direcció.”

Per part seva, la Sra. Conxita Barbeta va desenvolupar les prioritats derivades del pla de govern. D’una banda, la creació de l’Agència d’Atenció Integrada, Social i Sanitària i, d’altra banda, les quatre línies prioritàries per reforçar el sistema sanitari i els serveis socials, que són: l’atenció integrada a les residències, en l’entorn domiciliari i en la salut mental, i els sistemes d’informació integrada.

En aquesta línia, es van posar sobre la taula i es van debatre diverses experiències locals a Catalunya. La Sra. Ester Gavalda, directora d’Atenció Primària a Terres de l’Ebre en l’Institut Català de la Salut, i la Sra. Assumpta Eixarch, responsable de l’Àrea de Serveis Socials i de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament d’Amposta, van explicar la seva experiència amb l’atenció integrada domiciliària a Terres de l’Ebre.

Per la seva banda, el Sr. Jordi Cid, coordinador de Programes en la Direcció Assistencial de Salut Mental i Addiccions en l’Institut d’Assistència Sanitària, va compartir els lineaments de l’atenció integrada per a persones en situació de complexitat en salut mental a la Garrotxa. A continuació, el Sr. Francesc Camacho, director de la residència Freixa Llarga, i la Sra. Gemma Álvarez, coordinadora i responsable de l’àrea transversal a l’Atenció de la Cronicitat de la UFACC. Serveis d’Atenció Primària Delta, GT Metropolitana Sud, van exposar la seva experiència en l’atenció integrada residencial amb atenció primària de la salut.

Finalment, la Sra. Rosa M. Fumàs i Pascual, tècnica a la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Drets Socials, va explicar l’estratègia de transformació digital del Departament de Drets Socials i la contribució d’aquesta a l’Atenció Integrada.

Avançar cap a un sistema d’atenció integrada: una transformació compartida

A tall de tancament i en representació de la Sra. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, el Sr. Jordi Amblàs va realitzar una síntesi dels punts destacats que es van comentar en el transcurs de la jornada: “si volem ser transformadors de debò, necessitem passar a l’acció. Això significar fer un primer pas de manera urgent, però tenint en compte que és una carrera de fons, no es tracta d’accions a curt termini. Probablement som davant del repte més gran dels darrers anys, perquè el que està en joc és la sostenibilitat del sistema d’atenció.”

Alhora, hi va afegir: “aquest pas envers una nova manera de fer ha de fer-se des d’una visió compartida i sistèmica, que parteixi des de la perspectiva de la persona. Aquest procés de canvi no és una cosa només dels polítics, de les organitzacions, dels proveïdors o dels professionals. Tots els actors del sistema social i sanitari estan cridats a participar. És una cosa de tota la ciutadania. De l’única manera que podrem sortir endavant és de manera compartida.”