Infermera de quiròfan

Descobreix com convertir-te en Infermera de quiròfan de la mà de l'IL3-UB

Els infermers de quiròfan són els especialistes encarregats de la preparació, física i emocional, dels pacients davant d’una operació quirúrgica. A més a més, també han de calmar qualsevol dubte, temor o incertesa dels familiars i explicar en què consisteix la intervenció.

FUNCIONS

Les funcions d’una infermera de quiròfan són molt diverses i nombroses, i poden diferenciar-se de les relacionades amb el tracte al pacient, el suport a quiròfan i el tracte amb els familiars.

 • Comprovar que la història clínica del pacient és correcta i està completa
 • Verificar que tots els documents i dades necessaris per a la intervenció estan omplerts i signats correctamen
 • Encarregar-se del check list o verificació quirúrgica
 • Avaluar i valorar l’estat de la persona abans de l’operació
 • Obtenir i detallar les dades principals del pacient
 • Detallar la presència o absència de pròtesis, esmalts, pertinences o algun altre element que pugui inferir en el desenvolupament correcte de la intervenció
 • Assegurar-se que la preparació del pacient s’ha realitzat de manera correcta
 • Mantenir el quiròfan preparat i endreçat
 • Resoldre dubtes i tranquil·litzar el pacient
 • En cas de necessitar implants quirúrgics, comparar la disponibilitat de totes les talles o numeracions
 • Comprovar que els elements del quiròfan funcionen correctament
 • Comprovar i reposar (en cas que sigui necessari) el material que calgui per a la intervenció
 • Localitzar sempre l’estat i lloc del desfibril·lador per si pogués ser necessari
 • Preparar i col·locar al pacient a la taula d’operacions
 • Proporcionar els instruments i objectes necessaris al cirurgià durant l’operació
 • Controlar les constants vitals durant la intervenció
 • Avaluar l’evolució del pacient durant el postoperatori
 • Preparar l’esterilització del material i instruments necessaris
 • Ser part de la docència de l’àrea quirúrgica en col·laboració amb altres professionals

REQUISITS I HABILITATS

Amb la finalitat de poder realitzar correctament l’àmplia varietat de funcions a dur a terme per una infermera de quiròfan, és necessari disposar d’habilitats i requisits molt específics com:

 • Experiència prèvia com a infermera de quiròfan, sigui circulant o instrumentalista
 • Disposar de coneixements de tècniques d’esterilització
 • Disposar de coneixements experts sobre seguretat del pacient
 • Conèixer en profunditat els diversos procediments quirúrgics
 • Tenir habilitats excepcionals en organització i treball meticulós
 • Bona feina en equip
 • Disposar de bones habilitats comunicatives i d’escolta
 • Tenir una personalitat tranquil·la que transmeti serenitat
 • Disposar de resistència física i mental
 • Alta capacitat per treballar sota ordres i moments d’estrès
 • Disposar de formació específica i vàlida per exercir aquesta professió

SALARI D’UNA INFERMERA DE QUIRÒFAN

El sou base del grup ascendeix als 1.050€ mensuals. Tanmateix, aquesta quantitat pot variar depenent de l’antiguitat, hores extres, guàrdies i triennis acumulats.

FORMA’T COM A INFERMERA DE QUIRÒFAN

A IL3-UB oferim el nostre Màster en Infermeria Quirúrgica, dirigit a aquells professionals que desitgin perfeccionar els seus coneixements i habilitats en l'àmbit quirúrgic amb una formació continuada.

A més, el nostre Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex ofereix el desenvolupament professional que es necessita per a exercir aquesta professió. Es tracta d'una formació continuada amb la qual poder adquirir nous coneixements, perfeccionar-los i adquirir habilitats necessàries per a qualsevol àmbit quirúrgic.

D'altra banda, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dotarà dels coneixements, competències i actituds per a exercir com a infermera hospitalària i desenvolupar un rol avançat en aquest àmbit amb criteris d'eficiència, seguretat i qualitat. A través d'aquest programa coneixeràs l'entorn, la cultura i els processos de l'hospital i t'actualitzaràs en les especificitats de cada unitat hospitalària. I el Màster en Infermeria en Accés i Teràpia Infusional et dotarà de les eines necessàries per a ser capaç de dominar una de les tècniques més demandades actualment: l'accés venós o vascular i la teràpia infusional.

A més comptem con les següents formacions i cursos molt especialitzats en l'àmbit d'infermer de quiròfan: