Infermera de quiròfan

Descobreix com convertir-te en Infermera de quiròfan de la mà de l'IL3-UB

Els infermers de quiròfan són els especialistes encarregats de la preparació, física i emocional, dels pacients davant d’una operació quirúrgica. A més a més, també han de calmar qualsevol dubte, temor o incertesa dels familiars i explicar en què consisteix la intervenció.

FUNCIONS

Les funcions d’una infermera de quiròfan són molt diverses i nombroses, i poden diferenciar-se de les relacionades amb el tracte al pacient, el suport a quiròfan i el tracte amb els familiars.

 • Comprovar que la història clínica del pacient és correcta i està completa
 • Verificar que tots els documents i dades necessaris per a la intervenció estan omplerts i signats correctamen
 • Encarregar-se del check list o verificació quirúrgica
 • Avaluar i valorar l’estat de la persona abans de l’operació
 • Obtenir i detallar les dades principals del pacient
 • Detallar la presència o absència de pròtesis, esmalts, pertinences o algun altre element que pugui inferir en el desenvolupament correcte de la intervenció
 • Assegurar-se que la preparació del pacient s’ha realitzat de manera correcta
 • Mantenir el quiròfan preparat i endreçat
 • Resoldre dubtes i tranquil·litzar el pacient
 • En cas de necessitar implants quirúrgics, comparar la disponibilitat de totes les talles o numeracions
 • Comprovar que els elements del quiròfan funcionen correctament
 • Comprovar i reposar (en cas que sigui necessari) el material que calgui per a la intervenció
 • Localitzar sempre l’estat i lloc del desfibril·lador per si pogués ser necessari
 • Preparar i col·locar al pacient a la taula d’operacions
 • Proporcionar els instruments i objectes necessaris al cirurgià durant l’operació
 • Controlar les constants vitals durant la intervenció
 • Avaluar l’evolució del pacient durant el postoperatori
 • Preparar l’esterilització del material i instruments necessaris
 • Ser part de la docència de l’àrea quirúrgica en col·laboració amb altres professionals

REQUISITS I HABILITATS

Amb la finalitat de poder realitzar correctament l’àmplia varietat de funcions a dur a terme per una infermera de quiròfan, és necessari disposar d’habilitats i requisits molt específics com:

 • Experiència prèvia com a infermera de quiròfan, sigui circulant o instrumentalista
 • Disposar de coneixements de tècniques d’esterilització
 • Disposar de coneixements experts sobre seguretat del pacient
 • Conèixer en profunditat els diversos procediments quirúrgics
 • Tenir habilitats excepcionals en organització i treball meticulós
 • Bona feina en equip
 • Disposar de bones habilitats comunicatives i d’escolta
 • Tenir una personalitat tranquil·la que transmeti serenitat
 • Disposar de resistència física i mental
 • Alta capacitat per treballar sota ordres i moments d’estrès
 • Disposar de formació específica i vàlida per exercir aquesta professió

SALARI D’UNA INFERMERA DE QUIRÒFAN

El sou base del grup ascendeix als 1.050€ mensuals. Tanmateix, aquesta quantitat pot variar depenent de l’antiguitat, hores extres, guàrdies i triennis acumulats.

FORMA’T COM A INFERMERA DE QUIRÒFAN

A IL3-UB oferim el nostre Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex per oferir el desenvolupament professional que es necessita per exercir aquesta professió. Es tracta d’una formació continuada amb la qual poder assolir nous coneixements, perfeccionar-los i adquirir habilitats necessàries per a qualsevol àmbit quirúrgic.

D'altra banda, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dotarà dels coneixements, competències i actituds per a exercir com a infermera hospitalària i desenvolupar un rol avançat en aquest àmbit amb criteris d'eficiència, seguretat i qualitat. A través d'aquest programa coneixeràs l'entorn, la cultura i els processos de l'hospital i t'actualitzaràs en les especificitats de cada unitat hospitalària. I el Màster en Infermeria en Accés i Teràpia Infusional et dotarà de les eines necessàries per a ser capaç de dominar una de les tècniques més demandades actualment: l'accés venós o vascular i la teràpia infusional.

A més comptem con les següents formacions i cursos molt especialitzats en l'àmbit d'infermer de quiròfan: