Infermera de salut mental

Descobreix com convertir-te en Infermera de salut mental de la mà de l'IL3-UB

La infermeria de salut mental presta atenció i assistència a persones que busquen prevenir o fer front a malalties de salut mental o experiències d'estrès. L’orientació és l’eina terapèutica indispensable en la feina d’una infermera de salut mental.

FUNCIONS

La infermera de salut mental compleix diferents funcions assistencials, docents, administratives i relacionades amb la investigació:

 • Dirigir les diferents etapes compreses en el procés d'atenció d'infermeria.
 • Prevenir l’aparició de malalties mentals en persones determinades o en una comunitat global.
 • Identificar trastorns de salut mental.
 • Valorar situacions individuals en l'àmbit hospitalari i en l'extrahospitalari.
 • Valorar els recursos disponibles i la gestió de cada recurs.
 • Establir les cures que el pacient ha de seguir.
 • Derivar el cas a altres professionals o disciplines.
 • Ensenyar el pacient a desenvolupar habilitats d'autocura per gaudir del millor estat de salut.
 • Organitzar i fer formació d'estudiants d'aquesta especialització.
 • Ser part de l’elaboració de polítiques relacionades amb la salut mental.
 • Gestionar la planificació i la posada en marxa de programes de salut mental.
 • Realitzar processos de recerca per optimitzar i millorar la qualitat de les cures ofertes.
 • Treballar de manera multidisciplinària i coordinada amb altres especialistes i professionals de la salut mental.
 • Conversar amb els pacients de manera individual i en grup.

REQUISITS I HABILITATS

La infermera de salut mental és especialista a tranquil·litzar i calmar les persones alhora que els brinda la seva professionalitat i experiència pel que fa a la salut mental. No obstant això, per poder dur a terme aquestes funcions cal comptar amb els requisits i les habilitats següents:

 • Ser una persona amb sensibilitat, pacient i amb tacte a l’hora de dir les coses.
 • Posseir habilitats comunicatives per escoltar i tranquil·litzar els pacients.
 • Tenir capacitat per extreure informació amb la qual poder millorar la seva atenció i cures.
 • Tenir facilitat per calmar i influir en l'estat d'ànim dels pacients.
 • Tenir gran capacitat d’observació per apreciar canvis en el comportament dels pacients.
 • Saber treballar en equip i amb altres professionals.
 • Estar al dia de nous tractaments i procediments relacionats amb l’especialitat.
 • Treballar amb certa persuasió.
 • Comptar amb habilitats de negociació.
 • Ser una persona afectuosa, pacient, amable i amb aptituds d’escolta.
 • Capacitat de negociació.

SALARI D'UNA INFERMERA DE SALUT MENTAL

El salari base d'una infermera de salut mental pot estar al voltant dels 1.000-1.200 € bruts mensuals. No obstant això, l'antiguitat dels professionals i la seva especialització pot fer pujar aquesta xifra i superar els 1.800-2.000 € bruts al mes.

A més, cal tenir en compte que el salari d'una infermera de salut mental també pot variar segons la comunitat autònoma i l'entitat contractant.

FORMA'T COM A INFERMERA DE SALUT MENTAL

L’exercici de la professió d'infermera de salut mental requereix certs coneixements que només es poden adquirir mitjançant la formació i l'especialització en el sector. Des del Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, et recomanem la Formació de Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals, que et capacitarà per a la detecció, avaluació i tractament d'aquelles patologies mentals maternes en l'etapa perinatal. També, pots complementar la teva formació basi amb altres programes formatius continus com: