Infermera d’urgències

Descobreix com convertir-te en Infermera d’urgències de la mà de l'IL3-UB

La tasca d’una infermera o un infermer d’urgències comporta una sèrie d’accions que difereix d’altres especialitats d’infermeria. A més a més, tot i que acostuma a ser una tasca molt gratificant, normalment és necessari comptar amb un component vocacional important. 

Funcions

Les principals funcions de la infermeria d’urgències són:

 • Valorar inicialment els pacients que ingressin a urgències.
 • Sol·licitar proves per al diagnòstic dels pacients.
 • Identificar als pacients mitjançant la polsera d’urgències.
 • Informar a pacients i familiars sobre les proves sol·licitades i resoldre qualsevol dubte.
 • Valorar la possibilitat d’obrir un expedient en admissió.
 • Realitzar tractament de forma ambulatòria.
 • Realitzar tractaments de sala com extracció de sang o administració de medicaments.
 • Donar suport o ajuda als companys de la zona de boxes.
 • Revisar la sala d’estabilització.
 • Prendre’s cura i administrar a les boxes sempre que sigui necessari.
 • Registrar les constants.
 • Facilitar l’acompanyament dels pacients de la zona de boxes.
 • Explicar als familiars les normes sobre les visites i el diagnòstic.

Requisits i habilitats

Les competències amb les quals s’ha de comptar en la infermeria d’urgències són un conjunt de coneixements que van incrementant amb l’aprenentatge pràctic. Algunes d’elles són:

 • Formació especialitzada en infermeria d’urgències.
 • Capacitat per l’adaptació als canvis.
 • Capacitat per prendre decisions en moments de crisis.
 • Bon treball en equip i de manera multidisciplinària.
 • Capacitat per aplicar conceptes nous apresos.
 • Habilitat per formular preguntes i hipòtesis.
 • Caràcter curiós.
 • Capacitat d’atenció i anàlisi.
 • Resolució de problemes.
 • Observació i autocrítica.
 • Perfil organitzatiu i gestió del temps i els recursos.
 • Capacitat per transmetre coneixements i habilitats.
 • Habilitat comunicativa i bona gestió de moments conflictius.
 • Bons valors i ètica.
 • Sensibilitat i tolerància de l’estrès.

El salari d’una infermera o un infermer d’urgències

Generalment, la nòmina d’un infermer o infermera es compon d’un sou base i uns complements. En termes generals, el sou base acostuma a ser de 1.000 mensuals (tot i que variarà depenent de la comunitat autònoma). Els professionals d’urgències ofereixen una atenció diferent i especialitzada i, per això, el sou mitjà pot arribar a una mitjana de 1.400 € mensuals.

Forma’t per a ser infermera o infermer d’urgències

En l'IL3-UB oferim diferents màsters relacionats amb aquest camp en funció de l'especialitat.

Així, si vols adquirir els coneixements i la pràctica necessària per a una atenció integral del pacient urgent, consulta el nostre Màster en Infermeria d’Urgències Hospitalàries i el Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries (presencial) amb els qual podràs adquirir els coneixements i la pràctica necessària per una atenció integral del pacient urgent. A més a més, la seva metodologia es basa en classes magistrals amb un equip docent expert i tallers pràctics i aplicats a casos reals.

En cas que tinguis major inclinació per l'atenció de pacients amb requeriment d'accessos venosos, el Màster en Infermeria en Accés i Teràpia Infusional et dotarà de les habilitats i competències suficients per al tractament òptim d'aquesta patologia en persones d'alta complexitat. 


D'altra banda, el nostre Màster en Atenció prehospitalària i Hospitalària Urgent Presencial, neix del creixement exponencial de la demanda de serveis sanitaris de resposta immediata a accidents de trànsit, catàstrofes o altres urgències, que està provocant la necessitat de formació específica en aquest àmbit. A fi de donar cobertura a un major nombre de professionals que requereixen d'aquesta especialització, decidim oferir, també, el Màster en Atenció prehospitalària i Hospitalària Urgent en modalitat Semipresencial.