Infermera oncològica

Descobreix com convertir-te en Infermera oncològica de la mà de l'IL3-UB

Si vols fer un pas més en la teva formació d'infermeria, la branca de l'oncologia pot ser el complement perfecte per adquirir nous coneixements i desenvolupar funcions diferents. La infermeria oncològica és una especialitat de vital importància que demana una gran professionalitat per al tractament i la cura de pacients amb càncer o oncològics.

FUNCIONS

Les funcions d'una infermera oncològica destaquen per la varietat i la versatilitat, ja que acompanya el pacient oncològic durant tota la malaltia. A grans trets, algunes de les funcions principals d'una infermera oncològica són:

 • Proporcionar les cures necessàries que un pacient oncològic necessita i demana.
 • Proporcionar la medicació que cada pacient necessiti.
 • Donar una atenció completa i plena al pacient i a la seva família.
 • Romandre en comunicació i contacte constants amb la família i amb el pacient.
 • Divulgar i executar accions relacionades amb la promoció de la salut.
 • Proporcionar una atenció sanitària continuada.
 • Oferir una atenció variada i multidisciplinària en coordinació amb altres especialistes.
 • Oferir suport psicosocial en l'àmbit terapèutic.
 • Efectuar l’ajustament de protocols relacionats amb l'especialitat.
 • Dur a terme programes de rehabilitació i reinserció sociolaboral.

REQUISITS I HABILITATS

Per ser infermera oncològica, necessites certes habilitats, coneixements i requisits com són:

 • Ser una persona amb capacitat per planificar i resoldre complicacions.
 • Ser capaç de donar suport emocional.
 • Saber treballar en equip.
 • Ser una persona empàtica i tolerant.
 • Ser capaç d'oferir una actitud pal·liativa i integrativa.
 • Comptar amb grans habilitats per a la comunicació durant la pràctica professional.
 • Proporcionar eines per fomentar la participació activa durant la recuperació.
 • Oferir una bona relació terapèutica.
 • Tenir habilitats per a l'ús de la nova tecnologia i l'administració de medicaments específics per a pal·liatius.
 • Ser un professional capaç de treballar de manera multidisciplinària i col·laborar de manera activa en la presa de decisions.
 • Oferir respecte i entesa a les diferents creences i valors dels pacients en moments tan delicats.
 • Ser capaç d'oferir un servei integral relacionat amb el seu entorn social.

 SALARI D'UNA INFERMERA ONCOLÒGICA

El salari d'una infermera oncològica és, en general, superior al d'infermeria. Com que es tracta d'una subespecialitat dins la branca d'infermeria, el seu salari pot estar al voltant dels 35.000 € anuals bruts.

FORMA'T COM A INFERMERA ONCOLÒGICA

A l’IL3-UB comptem amb diferents formacions per ampliar els coneixements relacionats amb la infermeria. Així, si estàs interessat a adquirir una formació de qualitat per exercir com a infermera d'oncologia, et recomanem:

En el cas que vulguis adoptar un enfocament multidisciplinari i aprofundir professionalment en la cura d'accessos vasculars, pots consultar el nostre Màster en Infermeria en Accés i Teràpia Infusional. Amb ell, seràs capaç de dominar des de la col·locació, fins a la cura i retiramiento d'aquests accessos, assegurant la salut dels pacients de major complexitat, com l'oncològic.

Si el que desitges és obtenir una visió general a nivell d'infermeria hospitalària, el Màster en Cures Infermeres al Pacient Hospitalitzat et dotarà dels coneixements, competències i actituds per a exercir com a infermera hospitalària i desenvolupar un rol avançat en aquest àmbit amb criteris d'eficiència, seguretat i qualitat. A través d'aquest programa coneixeràs l'entorn, la cultura i els processos de l'hospital i t'actualitzaràs en les especificitats de cada unitat hospitalària.