Formació de Postgrau en Coordinació i Gestió ...

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Formació de Postgrau en Coordinació i Gestió d'Urgències i Emergències Sanitàries

Online
27 setmanes
postgrado coordinacion gestion urgencias hospitalarias

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Tipus de curs

Formació de Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2023 - 9/5/2024

Modalitat

Online

Preu

2.930

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

375 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Pròximes sessions informatives

Presentació

El nombre de professionals dedicats a atendre les necessitats sanitàries urgents de la població espanyola realitzades a través de telèfons d’emergència públics (112 i/o 061), va augmentar a 19.169 l’any 2017. Durant aquell anys es van atendre 6.751.032 alertes, la qual cosa va suposar la gestió de 18.495 alertes diàries; amb un increment del 10.3% en comparació amb l’any anterior*. Només a Catalunya, el volum d’alertes corresponia a 1.659.787 incidents, el 44'5% dels quals es van resoldre telefònicament, a través de consultoria sanitària urgent, consell de salut, informació i/o resolució de tràmits administratius sense requerir mobilització de recurs sanitari, això va suposar un increment d’un 19% en comparació amb l’any anterior.**

El Centre de Coordinació (CC) es l’eix vertebrador de tots els Sistemes d’Emergències Mèdiques (SEM). Atén la demanda telefònica de les urgències i emergències i gestionen la resposta més adequada en cada cas, d’acord amb els protocols d’actuació i els plans d’emergència establerts pel model sanitari corresponent.

La complexitat de la immediatesa de l’atenció sanitària que presten els professionals del CC, requereix una formació específica que els permeti adquirir i desenvolupar les competències necessàries com ara identificar els circuits i protocols interns, classificar el nivell d’emergència, actuar amb la major eficàcia en el menor temps possible, amb l’objectiu de donar una resposta òptima a la demanda amb els recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat neix el nou Diploma d'Especialització en Coordinació i Gestió d’Urgències i Emergències Sanitàries (COGUES): una formació de qualitat que aporta un coneixement en profunditat de les característiques i problemàtiques dels centres de coordinació.

 

(*) Dades subministrades pel INE

(**) http://sem.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/180314_Activitat-061CSR-2017-00001

Objectius

 • Desenvolupar les competències i les habilitats dels professionals de la salut i de l'atenció a les persones.
 • Formar en la coordinació i la gestió de les urgències i les emergències sanitàries.
 • Liderar i gestionar les situacions que posin en risc a la població.
 • Reconèixer les principals situacions d'emergència i donar consells sanitaris telefònics.

Tres raons per escollir-lo

 • Un quadre docent de prestigi format per experts en actiu dins l’àmbit de les urgències i les emergències.
 • Desenvolupat 100% online per compatibilitzar-ne l’estudi amb la tasca professional.
 • Enfocament eminentment funcional i pràctic orientat a la intervenció professional i personal en les diferents situacions d’emergència.

TESTIMONIAL

VÍDEOS RELACIONATS

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització en Coordinació i Gestió d'Urgències i Emergències Sanitàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Estructura organitzativa i elements bàsics de la gestió d’un centre d’Emergències
1.1 Conceptes i elements bàsics dels sistemes d’atenció a les urgències i emergències sanitàries.
1.2 Models de sistemes d’atenció a les urgències i emergències sanitàries.
1.3 Funcions de la Central de Coordinació d’Emergències Sanitàries.
1.4 Tipus de Centrals de Coordinació.
1.5 Distribució i perfils professionals d’una Central de Coordinació.
1.6 Elements tecnològics d’ajuda a la coordinació.
1.7 Tipus de recursos assistencials.
1.8 Indicadors de qualitat.
1.9 Normativa.

2. Procés d’actuació a la fase d’alerta de l’Emergència
2.1 Recepció de l’alerta sanitària.
2.2 Triatge telefònic de primer nivell
2.3 Assignació de prioritats
2.4 Enviament de recursos sanitaris
2.5 Monitorització i seguiment de l’atenció
2.6 Avaluació de la situació
2.7 Presa de decisió

3. Tipus de resposta davant de l’Emergència: coordinació dels diferents recursos
3.1 Tipus de resposta: recursos terrestres i aeris
3.2 Coordinació de recursos terrestres
3.3 Coordinació de recursos aeris
3.4 Coordinació Incidents Múltiples Víctimes (IMV)
3.5 Coordinació amb altres serveis no sanitaris.

4. Consells sanitaris en l’atenció telefònica. Gestió de l’activació de codis de patologies tempodependents.

4.1 Atenció telefònica d’emergències sanitàries. Elements de la comunicació.

4.2 Consell sanitari fins l’arribada de la unitat mòbil:

 • RCP assistida por telèfon.
 • Atenció al dolor toràcic.
 • Síncope.
 • Trauma greu.
 • Atenció a la crisis comicial.
 • Intoxicacions.
 • Cremades.
 • Hemorràgies.
 • Hipoglucèmia greu.
 • Urgències mediambientals.
 • Atenció al part.

4.3 Consell sanitari per a patologia lleu:

 • Alteracions de la glucèmia.
 • Vòmits i diarrea.
 • Febre.
 • Estrenyiment.
 • Grip.
 • Consell anticoagulants orals.

4.4 Gestió d’activació de Codis de patologies tempodependents

 • Codi Infart.
 • Codi ICTUS.
 • Codi Trauma.
 • Codi Sèpsia.
 • Codi Donant en asistòlia.

5. Aspectes legals en la coordinació d’urgències i emergències sanitàries

5.1 Introducció. Normativa vigent Aplicable als Centres Coordinadors d’Urgències i Emergències.

 • Dret d’informació sanitària (llei 41/2002)
 • Consentiment informat
 • Documentació clínica
 • Tractament dels menors arrel de la Llei 26/2015, del 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (Menor Maduro)

5.2 La Responsabilitat Professional

 • Tipus de Responsabilitat: General, Penal, Civil, Patrimonial de l’Administració, Deontològica i Disciplinaria
 • Sancions aplicables a cada modalitat
 • Delictes Relacionats: Omissió del deure d’auxili. Secret professional

5.3 Trasllats

 • Tipus: voluntari / involuntari (no urgent i urgent)
 • Ingrés Involuntari SSTC 132/2016 i 34/2016 
(art. 763 LEC)
 • Requisits legals

5.4 La mort en Urgències i Emergències

 • Tipus de mort: natural i no natural (violents i sospitosos de criminalitat)
 • Signes externs i exploració del cadàver
 • Certificat mèdic de defunció

5.5 Informació Telefònica

 • LO 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Límits en relació amb la informació telefònica des del centre coordinador

5.6 Acompanyament Familiar / Procés final de vida

 • Legislació Autonòmica sobre la dignitat en el procés final de la vida

5.7 Donació d’òrgans. Donant a Cor Parat. Donant en asistòlia.

 • Llei 30/1979, del 27 d’octubre, sobre l’extracció i trasplantament d’òrgans

5.8 Tractament Jurisprudencial del Centre Coordinador

6 Comunicació telefònica i gestió de l’estrès dels professionals en els centres d’emergències
6.1 Estrès dels professionals dels centres d’emergències
6.2 Factors relacionats amb l’estrès
6.3 Reaccions davant de situacions d’emergència
6.4 Mesures de prevenció dels efectes negatius
6.5 Aspectes a considerar en l’ús de l’atenció telefònica

Destinataris

Professionals de la salut i les emergències: metges, infermeres i tots aquells professionals que tinguin interès en la coordinació d’urgències i emergències sanitàries.

Professorat

Direcció

Sr. Xavier Castillo Paramio
Infermer (UB), Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent (UB), Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. (UB), Màster en Protecció Civil i Gestió de les Emergències (UV), Màster en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes (UV), Màster Aplicat en Qualitat Assistencial (UB), Màster Salut Digital eHealth (UOC). Grup de Treball ECUEP de SEMES.

Direcció honorífica

Sr. Javier Colina Torralva
Infermer (UB), Màster Universitari en Ciències d’Infermeria (URiV), Postgraduat en Investigació (UB), Professor Titular de l’Escola d’Infermeria (UB), Director del Màster d’Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent. MAPHU (IL3-UB).

Quadre docent

Sr. Alejandro Artero García
Infermer HEMS i de Coordinació d¿emergències en el Servei d¿Urgències Canari 112
Qualificació Universitària HEMS (Universidad de Zaragoza). Màster en Urgències i Emergències. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo ECUEP de SEMES. Experta en Cures Crítiques.

Sra. Montse Capdevila Olivas
Infermera Coordinadora en el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria (UB). Màster d'Administració i Gestió en Infermeria (Escola Universitària de Santa Madrona). Postgrau d'Atenció Prehospitalària Urgent (Escola Universitària de Santa Madrona). Màster en Tècniques i Eines de Creixement Personal. Màster en Educació Social de Col·lectius en risc d'exclusió. Curs de Mindfulness.

Sr. Xavier Castillo Paramio
Infermer Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent (UB), Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. (UB), Màster en Protecció Civil i Gestió de les Emergències (UV), Màster en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes (UV), Màster Aplicat en Qualitat Assistencial (UB), Màster Salut Digital eHealth (UOC). Grup de Treball ECUEP de SEMES.

Sr. Víctor Concejal Pato
Infermer en Coordinació i Assistencial SUMMA 112 Madrid. Professor associat a la Universidad Rey Juan Carlos. Máster oficial en Cuidados Críticos para enfermería (URJC). Especialista en urgències i emergències extrahospitalàries (URJC). Expert universitari en cures crítiques (Escuela Internacional de Ciencias de la Salud). Expert universitari en urgències i emergències (Escuela Internacional de Ciencias de la Salud).

Sra. Marta Gómez-Escolar Pérez
Cap de Sala al Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias de Castilla i León. Diploma de Especialització en Gestió i Organization Sanitària (USAL). Certificado de Medicina de Urgencias i Emergencias (C.M.E. - SEMES).

Sr. Javier López López
Infermer en unitat de Suport Vital Avançat amb Infermeria del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Grau en Dret UOC. Màster en Malalt Crític i Emergències (UB). Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències (UAB). Màster de Advocacia (UOC). Apte a la prova d'accés a la Professió d'advocat 2016; advocat exercint col. 43196 del ICAB. Col·laborador de l'assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Sra. María Melania Morán Díaz
Responsable d’Infermeria al Centre Coordinador d’Urgències de les Emergències Sanitàries de Castella i Lleó. Títol d’expert universitari en Urgències i Emergències (Escola Internacional de Ciències de la Salut). Curs universitari de qualificació per a sanitaris en missions HEMS (Universidad de Zaragoza). Màster en Emergències Sanitàries i Catàstrofes (Universidad de Léon). Títol d’expert universitari en fonaments clínics per a la pràctica infermera en l’àmbit emergent i crítics (Universidad Católica de Ávila). Instructora en riscos NRBQ. Coordinadora nacional del grup de treball ECUEP de SEMES. Membre del grup de treball SEMES Divulgació.

Sr. Antonio Pérez Alonso
Actualment Infermer d'Emergències SAMUR-PC Ajuntament de Madrid. Infermer d'Emergències SUMMA 112 fins novembre 2019. Infermer coordinador SCU SUMMA 112 de 2008 a 2016. Responsable de IMV, Plans d'Emergència i R + D SUMMA 112 de 2016 a 2018. Màster en Ciències de la Infermeria. MBA Gestió Sanitària. Màster en Urgències i Cures Crítiques. Docent Universitat Rei Joan Carles. Vicepresident 3 SEMES Madrid.

Sra. Eva Puebla Nicolás
Infermera. Hospital Universitari Río Hortega. Especialista en infermeria pediàtrica via EIR (premi millor resident de Castella i Lleó 2017). Màster oficial d’Investigació en Ciències Sociosanitàries. Títol d’expert universitari en Cures Avançades d’Infermeria, i de Direcció i Gestió de Serveis de Salut per a Infermeria. Llicenciada en Periodisme (millor expedient de la promoció i premi extraordinari de fi de carrera). Graduada en Dret.

Sra. Esperanza Macarena Sánchez Ropero
Infermera Assistencial i de Coordinació d'emergències a l'Empresa Pública Emergencias Sanitarias (061) Andalucía. Máster en Enfermería de Emergencias (Universidad de Sevilla). Máster de Adaptación Pedagógica (Universidad de Sevilla). Curso de Cooperación Internacional (UC3M). Instructora del SVA Plan Nacional de RCP (ERC). Avaluadora d'Acreditacions Professionals per a la Consejería de Empleo Junta de Andalucía. Infermera Membre del grup START de la AECID. Docent col·laboradora de la Universidad.

Sra Gemma Téllez i Bernad
Infermera Central de Coordinació del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Màster d'Administració i Gestió en Infermeria (Escola Universitària de Santa Madrona). Màster en Economia de la Salut (pendent tesina) (UB-UPF). Postgrau Medicina Clínica Preventiva (UB). Curs d’Expert Avenços en Habilitats de Lideratge (UB). Membre grup de treball d’infermeria del SEM i del grup de treball d’infermeria prehospitalària d’urgències i emergències - SoCIPUE - de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Competències

 • Conèixer el funcionament d’una Central de Coordinació d’Emergències Sanitàries i aplicar la legislació vigent en la gestió d’emergències.
 • Identificar les àrees i els circuits interns dels centres.
 • Classificar el nivell d’emergència sanitària.
 • Actuar davant l’alerta sanitària amb la major eficàcia i velocitat possibles.
 • Donar una atenció professional adequada a l’emergència i donar la millor resposta amb tots els recursos disponibles.
 • Conèixer els protocols d’una situació d’emergència.
 • Conèixer el llenguatge bàsic de comunicació per ràdio.
 • Gestionar l’estrès davant de situacions d’emergència.
 • Entomar les decisions amb integritat i confiança.
 • Recerca de solucions i la presa de decisions.
 • Valorar la cooperació i el treball en equip i en xarxa.
 • Desenvolupar la planificació i l’organització de les tasques.
 • Actuar amb eficiència i orientació a resultats.
 • Esperit emprenedor.
 • Competència digital.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.
 • Socis/es de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SocMUE). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h