Postgrau en Coordinació i Gestió d'Urgències ...

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Postgrau en Coordinació i Gestió d'Urgències i Emergències Sanitàries

Online
25 setmanes
postgrado coordinacion gestion urgencias hospitalarias

Dades bàsiques

Crèdits

30 ECTS

Acreditacions

Postgrau

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2020 - 28/4/2021

Modalitat

Online

Preu

2.870

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

375 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

El nombre de professionals dedicats a atendre les necessitats sanitàries urgents de la població espanyola realitzades a través de telèfons d’emergència públics (112 i/o 061), va augmentar a 19.169 l’any 2017. Durant aquell anys es van atendre 6.751.032 alertes, la qual cosa va suposar la gestió de 18.495 alertes diàries; amb un increment del 10.3% en comparació amb l’any anterior*. Només a Catalunya, el volum d’alertes corresponia a 1.659.787 incidents, el 44'5% dels quals es van resoldre telefònicament, a través de consultoria sanitària urgent, consell de salut, informació i/o resolució de tràmits administratius sense requerir mobilització de recurs sanitari, això va suposar un increment d’un 19% en comparació amb l’any anterior.**

El Centre de Coordinació (CC) es l’eix vertebrador de tots els Sistemes d’Emergències Mèdiques (SEM). Atén la demanda telefònica de les urgències i emergències i gestionen la resposta més adequada en cada cas, d’acord amb els protocols d’actuació i els plans d’emergència establerts pel model sanitari corresponent.

La complexitat de la immediatesa de l’atenció sanitària que presten els professionals del CC, requereix una formació específica que els permeti adquirir i desenvolupar les competències necessàries com ara identificar els circuits i protocols interns, classificar el nivell d’emergència, actuar amb la major eficàcia en el menor temps possible, amb l’objectiu de donar una resposta òptima a la demanda amb els recursos disponibles.

Amb aquesta finalitat neix el nou Postgrau online en Coordinació i Gestió d’Urgències i Emergències Sanitàries (COGUES): una formació de qualitat que aporta un coneixement en profunditat de les característiques i problemàtiques dels centres de coordinació.

 

(*) Dades subministrades pel INE

(**) http://sem.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/180314_Activitat-061CSR-2017-00001

Objectius

 • Desenvolupar les competències i les habilitats dels professionals de la salut i de l'atenció a les persones.
 • Formar en la coordinació i la gestió de les urgències i les emergències sanitàries.
 • Liderar i gestionar les situacions que posin en risc a la població.
 • Reconèixer les principals situacions d'emergència i donar consells sanitaris telefònics.

Tres raons per escollir-lo

 • Un quadre docent de prestigi format per experts en actiu dins l’àmbit de les emergències.
 • Desenvolupat 100% online per compatibilitzar-ne l’estudi amb la tasca professional.
 • Enfocament eminentment funcional i pràctic orientat a la intervenció professional i personal en les diferents situacions d’emergència.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Coordinació i Gestió d'Urgències i Emergències Sanitàries per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Programa

1. Estructura organitzativa i elements bàsics de la gestió d’un centre d’Emergències
1.1 Conceptes i elements bàsics dels sistemes d’atenció a les urgències i emergències sanitàries.
1.2 Models de sistemes d’atenció a les urgències i emergències sanitàries.
1.3 Funcions de la Central de Coordinació d’Emergències Sanitàries.
1.4 Tipus de Centrals de Coordinació.
1.5 Distribució i perfils professionals d’una Central de Coordinació.
1.6 Elements tecnològics d’ajuda a la coordinació.
1.7 Tipus de recursos assistencials.
1.8 Indicadors de qualitat.
1.9 Normativa.

2. Procés d’actuació a la fase d’alerta de l’Emergència
2.1 Recepció de l’alerta sanitària.
2.2 Triatge telefònic de primer nivell
2.3 Assignació de prioritats
2.4 Enviament de recursos sanitaris
2.5 Monitorització i seguiment de l’atenció
2.6 Avaluació de la situació
2.7 Presa de decisió

3. Tipus de resposta davant de l’Emergència: coordinació dels diferents recursos
3.1 Tipus de resposta: recursos terrestres i aeris
3.2 Coordinació de recursos terrestres
3.3 Coordinació de recursos aeris
3.4 Coordinació Incidents Múltiples Víctimes (IMV)
3.5 Coordinació amb altres serveis no sanitaris.

4. Consells sanitaris en l’atenció telefònica. Gestió de l’activació de codis de patologies tempodependents.

4.1 Atenció telefònica d’emergències sanitàries. Elements de la comunicació.

4.2 Consell sanitari fins l’arribada de la unitat mòbil:

 • RCP assistida por telèfon.
 • Atenció al dolor toràcic.
 • Síncope.
 • Trauma greu.
 • Atenció a la crisis comicial.
 • Intoxicacions.
 • Cremades.
 • Hemorràgies.
 • Hipoglucèmia greu.
 • Urgències mediambientals.
 • Atenció al part.

4.3 Consell sanitari per a patologia lleu:

 • Alteracions de la glucèmia.
 • Vòmits i diarrea.
 • Febre.
 • Estrenyiment.
 • Grip.
 • Consell anticoagulants orals.

4.4 Gestió d’activació de Codis de patologies tempodependents

 • Codi Infart.
 • Codi ICTUS.
 • Codi Trauma.
 • Codi Sèpsia.
 • Codi Donant en asistòlia.

5. Aspectes legals en la coordinació d’urgències i emergències sanitàries

5.1 Introducció. Normativa vigent Aplicable als Centres Coordinadors d’Urgències i Emergències.

 • Dret d’informació sanitària (llei 41/2002)
 • Consentiment informat
 • Documentació clínica
 • Tractament dels menors arrel de la Llei 26/2015, del 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (Menor Maduro)

5.2 La Responsabilitat Professional

 • Tipus de Responsabilitat: General, Penal, Civil, Patrimonial de l’Administració, Deontològica i Disciplinaria
 • Sancions aplicables a cada modalitat
 • Delictes Relacionats: Omissió del deure d’auxili. Secret professional

5.3 Trasllats

 • Tipus: voluntari / involuntari (no urgent i urgent)
 • Ingrés Involuntari SSTC 132/2016 i 34/2016 
(art. 763 LEC)
 • Requisits legals

5.4 La mort en Urgències i Emergències

 • Tipus de mort: natural i no natural (violents i sospitosos de criminalitat)
 • Signes externs i exploració del cadàver
 • Certificat mèdic de defunció

5.5 Informació Telefònica

 • LO 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Límits en relació amb la informació telefònica des del centre coordinador

5.6 Acompanyament Familiar / Procés final de vida

 • Legislació Autonòmica sobre la dignitat en el procés final de la vida

5.7 Donació d’òrgans. Donant a Cor Parat. Donant en asistòlia.

 • Llei 30/1979, del 27 d’octubre, sobre l’extracció i trasplantament d’òrgans

5.8 Tractament Jurisprudencial del Centre Coordinador

6 Comunicació telefònica i gestió de l’estrès dels professionals en els centres d’emergències
6.1 Estrès dels professionals dels centres d’emergències
6.2 Factors relacionats amb l’estrès
6.3 Reaccions davant de situacions d’emergència
6.4 Mesures de prevenció dels efectes negatius
6.5 Aspectes a considerar en l’ús de l’atenció telefònica

Destinataris

Professionals de la salut i les emergències: metges, infermeres i tots aquells professionals que tinguin interès en la coordinació d’urgències i emergències sanitàries.

Professorat

Direcció

Sr. Xavier Castillo Paramio
Infermer (UB), Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent (UB), Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. (UB), Màster en Protecció Civil i Gestió de les Emergències (UV), Màster en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes (UV), Màster Aplicat en Qualitat Assistencial (UB), Secretari del Grupo de Trabajo ECUEP de SEMES.

Sr. Javier Colina Torralva
Infermer (UB), Màster Universitari en Ciències d’Infermeria (URiV), Postgraduat en Investigació (UB), Professor Titular de l’Escola d’Infermeria (UB), Director del Màster d’Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent. MAPHU (IL3-UB).
 

Quadre docent

Sra. Isabel Albó Poqui
Infermera. Cap de la Unitat d'Atenció al Ciutadà del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Postgrau de Bioètica i Qualitat de Vida (UB). Màster d'especialització en gestió i metodologia de la qualitat assistencial (Avedis Donabedian). Màster de Mediació en Organitzacions de Salut. Consultoria en Gestió de Conflictes (IL3-UB). Postgrau en conflicte i violència social. La mediació en la resolució de conflictes (Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital de Sant Joan de Déu). Coaching Estructural. Postgrau CEFOC-DCT. Curs de Coaching Sistèmic. Màster Programació Neurolingüística (PNL) Postgrau en Business Coaching ((FCBTI) i la UVIC-Universitat Central de Catalunya (Campus Manresa)). Postgrau en intel·ligència emocional ((FCBTI) i la UVIC-Universitat Central de Catalunya (Campus Manresa).

Sr. Alejandro Artero García
Infermer HEMS i de Coordinació d¿emergències en el Servei d¿Urgències Canari 112
Qualificació Universitària HEMS (Universidad de Zaragoza). Màster en Urgències i Emergències. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo ECUEP de SEMES. Experta en Cures Crítiques.

Sr. Carles Benet Rodriguez
Infermer amb les especialitats de Radiologia, Electroradiologia i Infermeria de cures Medicoquirúrgics (UB), Diplomat en Sanitat (ISCIII), Màster en Tècnic en Planificació i Gestió d'Emergències (UPC), Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries (UAB) , Màster en Telemedicina (UOC), Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent (UB). 

Sra. Montse Capdevila Olivas
Infermera Coordinadora en el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria (UB). Màster d'Administració i Gestió en Infermeria (Escola Universitària de Santa Madrona). Postgrau d'Atenció Prehospitalària Urgent (Escola Universitària de Santa Madrona). Màster en Tècniques i Eines de Creixement Personal. Màster en Educació Social de Col·lectius en risc d'exclusió. Curs de Mindfulness.

Sr. Xavier Castillo Paramio
Infermer Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent (UB), Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris. (UB), Màster en Protecció Civil i Gestió de les Emergències (UV), Màster en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes (UV), Màster Aplicat en Qualitat Assistencial (UB), Secretari del Grupo de Trabajo ECUEP de SEMES

Sr. Víctor Concejal Pato
Infermer en Coordinació i Assistencial SUMMA 112 Madrid. Professor associat a la Universidad Rey Juan Carlos. Máster oficial en Cuidados Críticos para enfermería (URJC). Especialista en urgències i emergències extrahospitalàries (URJC). Expert universitari en cures crítiques (Escuela Internacional de Ciencias de la Salud). Expert universitari en urgències i emergències (Escuela Internacional de Ciencias de la Salud).

Sr. Jacinto Gallardo Mena
Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB). Màster de Medicina d'Urgències i Emergències (UAB)

Sra. Marta Gómez-Escolar Pérez
Cap de Sala al Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias de Castilla i León. Diploma de Especialització en Gestió i Organization Sanitària (USAL). Certificado de Medicina de Urgencias i Emergencias (C.M.E. - SEMES)

Sra. Anabel López López
Infermera Coordinadora en el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Màster Universitari en Infermeria d'Urgències, Emergències i Catàstrofes (CEU UCH). Experta Universitària en Infermeria en el Servei d'Urgències Hospitalàries

Sr. Javier López López
Infermer en unitat de Suport Vital Avançat amb Infermeria del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Grau en Dret UOC. Màster en Malalt Crític i Emergències (UB). Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències (UAB). Màster de Advocacia (UOC). Apte a la prova d'accés a la Professió d'advocat 2016; advocat exercint col. 43196 del ICAB. Col·laborador de l'assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Sra. María Melania Morán Díaz
Infermera Reguladora. Gerència d'Emergències Sanitàries Castilla i León. Expert Universitari en Urgències i Emergències (Escola Internacional de Ciències de la Salud). Curso Universitari de qualificació per a sanitaris en missions HEMS (Universidad de Zaragoza). Máster en Emergencias Sanitarias y Catástrofes (Universidad de León)

Sr. Antonio Pérez Alonso
Actualment Infermer d'Emergències SAMUR-PC Ajuntament de Madrid. Infermer d'Emergències SUMMA 112 fins novembre 2019. Infermer coordinador SCU SUMMA 112 de 2008 a 2016. Responsable de IMV, Plans d'Emergència i R + D SUMMA 112 de 2016 a 2018. Màster en Ciències de la Infermeria. MBA Gestió Sanitària. Màster en Urgències i Cures Crítiques. Docent Universitat Rei Joan Carles. Vicepresident 3 SEMES Madrid.

Sra. Eva Puebla Nicolás
Infermera reguladora en Emergències Sanitàries de Castilla i León. Especialista infermeria pediàtrica via EIR. Premio millor resident de Castilla i León 2017. Màster oficial investigació en ciències sociosanitàries (Universidad de León). Expert Universitari en cures avançades d'infermeria (Universidad de León). Llicenciada en periodisme. Millor expedient de la promoció. Premi extraordinari final de carrera (UEMC). Cursant Grau de Dret.

Sra. Esperanza Macarena Sánchez Ropero
Infermera Assistencial i de Coordinació d'emergències a la Empresa Pública Emergencias Sanitarias (061) Andalucía. Máster en Enfermería de Emergencias (Universidad de Sevilla).
Máster de Adaptación Pedagógica (Universidad de Sevilla). Curso de Cooperación Internacional (UC3M). Instructora del SVA Plan Nacional de RCP (ERC). Avaluadora d'Acreditacions Professionals per a la Consejería de Empleo Junta de Andalucía. Infermera Membre del grup START de la AECID. Docent col·laboradora de la Universidad.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h