La FSS-CCOO i FYSA signen un conveni amb l'IL3-UB per a oferir un centenar de cursos al personal no sanitari

Aquest acord de col·laboració permet que els 135 cursos del catàleg actual de FYSA, destinats al personal no sanitari i per a ser impartits el 2023, es realitzin en col·laboració amb l'institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i, per tant, comptaran amb la corresponent acreditació.
 

La FSS-CCOO y FYSA firman un convenio con el IL3-UB


El secretari general de la Federació de Salut i Sectors Sociosanitaris (FSS-CCOO), Humberto Muñoz, el gerent de Formació i Serveis Assessoria (FYSA), Antonio Cabrera, i el director general de l'IL3-UB, Guillem Íñiguez, acorden, amb la signatura d'aquest conveni, establir sinergies entre l'organització sindical més representativa del sector sanitari i sociosanitari, i majoritària en l'àmbit estatal, el seu centre de formació, i una entitat que forma part del Grup Universitat de Barcelona, que agrupa la formació de postgrau, continuada i complementària, en les modalitats presencial, semipresencial i no presencial; i tot plegat per a satisfer les necessitats d'actualització de coneixements, procediments i actituds de professionals del sector.

FYSA és el primer i únic centre de formació privada del sector sanitari i sociosanitari que signa un conveni de col·laboració amb una universitat pública. FYSA es compromet que els cursos compleixin els estàndards de qualitat, seguiment, avaluació i control requerit pels òrgans responsables de la Universitat de Barcelona i de l'IL3-UB per a la seva acreditació.


Els participants que compleixin amb els requisits d'accés i que hagin superat satisfactòriament el sistema d'avaluació obtindran un certificat d'aprofitament atorgat per la FSS-CCOO, FYSA i l'IL3-UB.

www.fysa.es