L'IL3-UB celebra la jornada de tancament del Projecte SHIFT

Se celebra la jornada de tancament i presentació dels resultats del Projecte de Tecnologia de Facilitador Inclusiu d'Aprofitament Escolar (SHIFT, en les seves sigles en anglès) en les instal·lacions de l'Institut de Formació Contínua (IL3-UB), amb la presència de professionals i investigadors de les institucions involucrades, la Universitat Åbo Akademi (ÅAU) de Finlàndia, la Universitat de Nicòsia de Xipre (UNIC), la Universitat de Barcelona i el Departament d'Educació de Catalunya.
 

El IL3-UB celebra la jornada de cierre del Proyecto SHIFT


SHIFT ha estat un projecte d'un total de tres anys de durada, cofinançat pel Programa Erasmus+ de la UE i coordinat per l'Institut de Formació Contínua (IL3-UB), amb l'objectiu principal de fomentar la inclusió a les escoles i evitar l'abandonament escolar.

Cap a la inclusió a les aules

El Projecte SHIFT ha consistit en la creació de dos productes: un “Manual d'avaluació per a una aula inclusiva” i “Camins d'aprenentatge per a la inclusió”. En primer lloc, una eina d'avaluació eficient per a identificar la transferència de la formació en competències digitals inclusives tant dels professors com del personal no acadèmic a les escoles. En segon lloc, rutes d'aprenentatge graduades per nivells, per a ajudar aquests professionals a crear ambients més inclusius a les seves aules.

“El manual d'avaluació dona eines per a saber com es transfereix el coneixement digital a les aules en vistes a millorar la inclusió i les rutes d'aprenentatge ofereixen la possibilitat d'aprendre com es poden usar les eines digitals d'una forma realment inclusiva” va indicar el Dr. Emmanuel Acqua de la Universitat Åbo Akademi (ÅAU) de Finlàndia i va assegurar: “Hem dissenyat una combinació d'eines única. En termes de resultats, el projecte ha estat excel·lent”.

“El Projecte SHIFT proporciona als professors, educadors i sistemes educatius eines dinàmiques per a avaluar i valorar l'eficàcia de les seves pràctiques d'aprenentatge respecte a la inclusió, com també proporcionar una guia adaptada a les seves necessitats per a millorar els seus resultats”, va explicar la Dra. Andri Vrioni de la Universitat de Nicòsia de Xipre (UNIC).

“Crec que haver elaborat aquestes dues grans eines ha estat el valor principal d'aquest projecte, com també la possibilitat de treballar de manera conjunta amb altres universitats i enriquir-nos d'aquest intercanvi”, va apuntar la Dra. Andrea Jardí del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona (UB).

La transferència de la formació, un element clau

La Dra. Jardí va estar a càrrec de moderar la taula de discussió “Cap a un canvi de paradigma centrat en la igualtat d'èxit per a tots els alumnes”, on professionals de diversos centres educatius de Catalunya i de les institucions participants del projecte van compartir les seves experiències entorn de les aportacions de la recerca aplicada, com també sobre la importància i els reptes del treball multidisciplinari i de la incorporació de tota la comunitat educativa en els processos d'aprenentatge.

A continuació, Carme Sanjuán, del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Personal del Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya, va coordinar la taula de discussió “La formació permanent del personal docent i personal d'atenció educativa: la perspectiva multidisciplinària”, integrada per la directora de postgrau i de projectes Tecnopedagógicos de l'IL3- UB i ambaixadora de Technovation Girls Esther Subías, la doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB) Dra. Patrícia Silva i la Professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Georgeta Ion.

Al llarg de la jornada, es van brindar aportacions sobre el desenvolupament professional del personal educatiu, la transferència de la formació i la cultura de l'avaluació com a elements clau per a avançar cap a la inclusió. Al seu torn, es va debatre sobre els usos que s’han de donar a les eines digitals per a avançar cap a la inclusió i com es pot millorar i ampliar l'accés a les mateixes i es van intercanviar possibles línies d'acció per a garantir una experiència d'aprenentatge inclusiu per als alumnes.