Infermera d’atenció primària

Descobreix com convertir-te en Infermera de salut mental de la mà de l'IL3-UB

La prevenció, la promoció i la recuperació de la salut són tres dels grans pilars sobre els quals es basa la infermeria d'atenció primària. La seva funció és fonamental a l'hora de cobrir les demandes de salut al llarg de la vida d'una persona, família o comunitat completa.

FUNCIONS

La infermeria d'atenció primària compleix funcions assistencials, administratives i divulgatives:

 • Proporcionar una cura integral a les persones que ho necessitin.
 • Oferir cures i assessorament mèdic específic de manera integral, personalitzada i continuada.
 • Ser part de l'anàlisi i la confecció del paradigma de la salut global de la població.
 • Identificar possibles factors que puguin posar en risc la salut global i implementar accions per eliminar-los o disminuir-los.
 • Actualitzar i registrar a la història clínica tota la informació que sigui rellevant sobre el pacient.
 • Participar en programes de salut i prevenció epidemiològica.
 • Aplicar tractaments i tècniques de curació.
 • Realitzar accions d'infermeria en situacions d'emergència.
 • Elaborar programes educacionals.
 • Assessorar en la planificació sanitària en l’àmbit institucional.
 • Efectuar activitats administratives pel que fa a la infermeria.
 • Coordinar cursos i formacions acadèmiques.
 • Divulgar i investigar per tal de millorar la salut i l'atenció de la salut.
 • Registrar la història clínica dels pacients.
 • Avaluar les cures i executar les accions d'infermeria.

REQUISITS I HABILITATS

Alguns dels requisits i habilitats indispensables per a la infermeria d’atenció primària són:

 • Coneixements avançats sobre les cures, la gestió i els serveis d'infermeria destinats al pacient i als seus familiars.
 • Capacitat per identificar les necessitats de cada persona.
 • Capacitat de lideratge.
 • Bona predisposició per al treball en equip.
 • Facilitat per identificar les necessitats i l’evolució de les cures.
 • Capacitat per oferir una bona gestió de cures.
 • Interès per la innovació i l’aprenentatge continu.
 • Coneixements sobre col·locació de vacunes, realització d’anàlisis i presa de mostres.
 • Habilitats comunicatives i empatia.
 • Gran capacitat organitzativa.
 • Destresa en funcions administratives i elaboració d’informes.
 • Coneixement sobre aplicació de tractaments i presa de signes vitals.
 • Habilitats per abordar situacions d’emergència primària.
 • Ser una persona empàtica i amb capacitat d’escolta.
 • Ser un professional optimista i proactiu.
 • Tenir paciència i delicadesa a l’hora d'explicar les coses.
 • Facilitat per utilitzar un lèxic comprensible per tothom.

SALARI D'UNA INFERMERA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

El salari d'una infermera d'atenció primària es compon d’un sou base d’uns 1.100 € i dues pagues addicionals. Tot i això, aquesta xifra pot variar depenent de la comunitat autònoma on s'exerceixi la professió, l'experiència del professional i el nombre d'hores treballades.

FORMA'T COM A INFERMERA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Si t’interessa l'especialització d'infermeria d'atenció primària, és fonamental que adquireixis els coneixements per poder-la exercir. A IL3-UB comptem amb diferents programes formatius amb què podràs ampliar la teva formació d'infermeria i aprofundir en els serveis i necessitats de l'atenció primària: