Infermera geriátrica

Descobreix com convertir-te en Infermera geriàtrica de la mà de l'IL3-UB

La infermeria geriàtrica és una especialitat sanitària de gran rellevància a la societat actual, a causa de l'envelliment de la població per l'increment de l'esperança de vida. Es tracta d'una branca de la infermeria que s'encarrega de tenir cura de la gent gran. Una infermera geriàtrica treballa en col·laboració amb els familiars del pacient per permetre un envelliment amb la màxima qualitat de vida, funcionalitat i benestar possibles.

FUNCIONS

La funció principal d'una infermera geriàtrica és proporcionar una atenció personalitzada i de qualitat a la persona gran a la qual assisteix. Però les seves responsabilitats van més enllà:

 • Valorar les necessitats d’atenció del pacient.
 • Prioritzar les necessitats del pacient.
 • Fomentar l'autonomia de la persona gran a la qual assisteix en la mesura de les seves possibilitats.
 • Desenvolupar activitats de promoció de la salut i prevenció de malalties en els pacients que atén.
 • Prendre decisions basant-se en l’interès de la salut del pacient.
 • De vegades, liderar l'equip d'infermeria geriàtrica.
 • Proporcionar ajuda a les persones grans que ho necessiten per a la seva higiene personal.
 • Ajudar el pacient a mantenir una postura del cos que li permeti un menor desgast.
 • Elaborar un menú saludable i complet perquè el pacient pugui cuidar la salut a través d'una alimentació adequada.
 • Tenir cura de l'estat d'ànim del pacient, especialment quan s'ha deteriorat la seva activitat social i física.
 • Parar atenció a la qualitat del son dels pacients per posar-hi solució quan hi ha algun trastorn en aquest sentit.
 • Fomentar les relacions socials de qualitat entre persones grans.
 • Realitzar un seguiment de les patologies i malalties comunes de la gent gran i administrar-los la medicació que necessitin.
 • Controlar que la persona que atén tingui una hidratació correcta.
 • Realitzar activitats que exercitin la memòria i l’orientació del pacient.

REQUISITS I HABILITATS

Com hem vist, les funcions d'una infermera geriàtrica tenen com a objectiu proporcionar una atenció integral als pacients que atén. Per això, per exercir aquesta professió cal complir uns requisits i habilitats molt concretes:

 • Estar en possessió del títol d'infermeria.
 • Comptar amb una formació especialitzada en infermeria geriàtrica.
 • Posseir habilitats socials i comunicatives per a la correcta atenció al pacient i als seus familiars.
 • Tenir capacitat d’observació per detectar les necessitats del pacient.
 • Tenir un sentit ètic professional estricte.
 • Estar en bona forma per poder ajudar les persones que atén, la majoria amb una mobilitat minvada.

SALARI D'UNA INFERMERA GERIÀTRICA

La d'infermera geriàtrica és una professió amb molta demanda, tant des de l'àmbit públic com privat, per les necessitats cada vegada més grans d'atenció de la població envellida. Això vol dir que el salari mitjà en aquesta professió pot ser interessant i voreja els 1.400 euros mensuals de mitjana a Espanya.

FORMA'T COM A INFERMERA GERIÀTRICA

Si vols formar-te com a infermera geriàtrica i exercir aquesta professió que cada vegada té més demanda, a l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, tens programes específics com eMàster en Gerontologia Social, el Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat, el Màster en Intervencions Infermeres al Pacient Complex. També pots complementar aquestes formacions amb programes com el Màster en Prevenció i Control d'Infeccions (PCI) o el Postgrau en Prevenció i Control d'Infeccions Relacionades amb l'Assistència Sanitària (PCIRAS).