Metge d’atenció primària

Descobreix com convertir-te en Metge d'atenció primària de la mà de l'IL3-UB

El metge d’atenció primària no està especialitzat únicament en una àrea concreta de la medicina, sinó que ofereix diagnòstics i tractaments a malalties generals. A més, el metge d'atenció primària és el professional que remet els pacients als metges especialistes segons l'atenció mèdica que considera que necessiten.

Les seves funcions professionals s'exerceixen en clíniques, centres de salut i hospitals.

FUNCIONS

El metge d'atenció primària atén consultes generals i revisions de salut continuades. A més, ha de mantenir els historials mèdics al dia i realitzar altres funcions variades com són:

● Revisar l'historial mèdic del pacient i mantenir-lo actualitzat.

● Fer seguiment del seu estat de salut i de la seva evolució en cas de malaltia.

● Identificar els símptomes del pacient per poder aclarir si hi ha alguna patologia o malaltia.

● Coordinar-se amb altres metges i especialistes per tractar el pacient.

● Realitzar revisions i avaluacions físiques rutinàries.

● Sol·licitar proves diagnòstiques i exàmens mèdics com electrocardiogrames, raigs X, proves de laboratori…

● Prescriure tractaments, medicaments, dietes i cirurgies.

● Proporcionar atenció d'emergència en cas que sigui necessari.

● Comprovar que els pacients experimenten una millora de salut després de prescriure un medicament o proporcionar pautes de cura.

● Garantir que el tractament proporcionat o receptat se segueix correctament.

REQUISITS I HABILITATS

Per poder exercir correctament les funcions professionals d'un metge d'atenció primària cal tenir certs requisits i habilitats com són:

● Comptar amb vocació per la seva professió per poder afrontar i bregar amb diferents situacions.

● Ser capaç de proporcionar un tracte adequat a les necessitats de pacients amb malalties o molèsties.

● Tenir habilitats socials per poder exercir una connexió efectiva amb els pacients.

● Comptar amb habilitats socials com l'assertivitat, l'empatia i una bona comunicació.

● Saber fer una bona gestió del temps.

● Tenir empatia i predisposició a la resolució de conflictes.

● Tractar amb proximitat els pacients.

● Saber comunicar amb claredat i explicar de manera pausada atenent les consultes presencials i teleconsultes.

● Tenir capacitat per gestionar les emocions fins i tot en situacions d'emergència.

● Ser una persona tolerant, pacient i empàtica.

● Tenir capacitat d’autogestió.

● Ser un professional analític.

SALARI D'UN METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

El salari d'un metge d'atenció primària a Espanya està entre els 2.000 € i els 9.000 € bruts mensuals en els casos més excepcionals.

FORMA'T COM A METGE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

Si t’agradaria ser metge d'atenció primària, a l'IL3-UB comptem amb diferents formacions i especialitats indispensables per al desenvolupament de les competències i coneixements necessaris:

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat

Màster en Prevenció i Control d'Infeccions (PCI)

Postgrau en Prevenció i Control d'Infeccions Relacionades amb l'Assistència Sanitària (PCIRAS)

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari