Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut

Modalitat On-line

Testimonial ex-alumnes

“El màster m'ha aportat un temari que m'ha permès parlar amb un vocabulari similar al de gestors amb els quals haig de treballar, negociar i debatre certs aspectes”

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
80 ECTS
 
Preu:
5.250 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
30 desembre 2021
Hores bonificables:
800 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Coneixement en profunditat de les característiques i problemàtiques dels centres i serveis de Salut i ensinistrament en les habilitats necessàries per gestionar els serveis sanitaris.
 • Assignació d'un tutor especialista en la temàtica d'estudi a l'alumne.
 • Desenvolupat 100% on-line per compatibilitzar l’estudi amb la tasca professional.
Presentació

Diversos factors demogràfics, socials i de salut, a més d’un context de crisi, fan cada vegada més necessària la introducció de les habilitats de gestió en l’organització i el govern dels centres de salut. Com a factor causal, cobra una rellevància especial la restricció de la despesa pública, de la qual depenen els sistemes sanitaris en molts països.

El Màster on-line en Gestió de Centres i Serveis de Salut satisfà les necessitats formatives en l’àmbit de la gestió dels serveis de salut, aportant el coneixement en profunditat de les característiques i problemàtiques dels centres i serveis de salut, així com un ensinistrament en les habilitats necessàries per gestionar els serveis sanitaris.

D’entre les àrees de gestió abordades en el màster, destaquen les polítiques de salut, l’economia de la salut, la direcció estratègica i la gestió de recursos humans i processos. Com a matèries optatives, cal destacar els sistemes de prestació de cures i càrregues de treball, la professionalització i investigació i la visió dels hospitals del futur.

Si ets un professional de la salut i vols desenvolupar la teva activitat en l'àmbit de la gestió de serveis de salut, o si ets gerent o director de departament d’un hospital i vols actualitzar les teves aptituds directives per donar resposta a la realitat i context actuals, aquest és el teu màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 80 crèdits ECTS.
Objectius

L'objectiu d'aquest màster és donar resposta a les necessitats actuals en la gestió de centres i serveis de salut. Així, quan acabi el màster, l'alumne podrà:

 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge per gestionar centres i serveis de salut.
 • Aplicar les tècniques més eficaces de gestió d'equips i centres.
 • Conèixer l'experiència en gestió de professionals experts en els diferents temes i àmbits tant professionals com geogràfics.
Destinataris

Professionals de la salut: gerents, directors mèdics i d'infermeria, caps de servei, metges, infermeres, etc. que estiguin interessats en desenvolupar la seva activitat en l'ámbit de la gestió de serveis de salut.

Programa

1. Gestió i entorn sanitari

1.1. Teories de l’administració

 • Teories de l’administració

1.2. Polítiques de salut

 • Societat del benestar i salut
 • Els sistemes de salut
 • Tipus de sistemes sanitaris
 • Funcions dels sistemes sanitaris
 • Finançament dels sistemes de salut
 • Planificació dels sistemes sanitaris
 • Estratègies de reforma dels sistemes sanitaris
 • El sistema sanitari espanyol

1.3. Economia de la salut

 • Salut i sistema sanitari
 • Principis econòmics bàsics
 • La intervenció publica en els mercats sanitaris i el finançament de la sanitat
 • L’avaluació econòmica de l’activitat sanitària

2. Lideratge i gestió

2.1. Planificació estratègica

 • Introducció
 • Fase de diagnòstic de la planificació estratègica
 • La decisió de l’estratègia i la seva implementació
 • Cas: Pla estratègic d’investigació de l’Institut Fundació

2.2. Direcció estratègica

 • Direcció estratègica

2.3. Lideratge i valors

 • Lideratge
 • Valors: què són i per què serveixen
 • Un model triaxial de valors pragmàtics, ètics i emocionals
 • Direcció per valors (DpV)

3. Gestió de recursos humans i processos

3.1. Polítiques de qualitat

 • Introducció al concepte de qualitat assistencial
 • Origen i evolució històrica dels estudis de qualitat assistencial
 • Metodologia d’avaluació de la qualitat
 • Programa de qualitat assistencial
 • El model de qualitat EFQM
 • La norma ISO
 • Estàndards hospitalaris Joint Commission
 • La satisfacció dels usuaris

3.2. Comptabilitat i finances

 • Introducció a la comptabilitat. Comptabilitat general
 • La comptabilitat financera
 • La comptabilitat interna, analítica o de costos
 • Els sistemes de costos
 • Sistema de costos basats en l’activitat (ABC)

3.3. Recursos humans

 • Gestió estratègica dels recursos humans en els centres sanitaris
 • Direcció i organització del departament de recursos humans en els centres sanitaris

4. Optatives

4.1. Gestió del personal infermer

 • Gestió per competències
 • Sistemes d’organitzacions de cures
 • Sistemes de mesures de càrregues de treball
 • Gestió de la productivitat
 • Gestió del personal infermer

4.2. Adopció del model infermer

 • La disciplina infermera. Bases teòriques
 • Els processos d’adopció d’un model conceptual infermer a la pràctica assistencial
 • Registres i taxonomies

4.3. Gestió clínica

 • Gestió clínica

4.4. Hospital de futur

 • Hospital de futur

4.5. Govern de les organitzacions

 • El govern de les institucions sanitàries: aspectes fonamentals
 • L’ètica en la gestió de les empreses

5. Projecte final

Direcció

Dra. Pilar Delgado Hito
Professora col·laboradora. Sigma Theta Tau International. Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Experts

Sra. Rosa Blasco
Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Infermeria. Professora d’Administració d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Directora del màster de Gestió en Serveis d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Daniel Rodríguez Gómez
Llicenciat en Psicologia (UB), Màster en Direcció de Recursos Humans (Universitat Politècnica de Catalunya), Máster en Direcció d’Institucions Sanitàries (Universitat Autònoma de Barcelona), Màster en Direcció de Recursos Humans (Universitat Politècnica de Catalunya), Màster en Gestió de Serveis d’Infermeria (UB), cap de Planificació de Recursos Humans de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Professor de Pregrau (UAB) i professor de Postgrau (Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona).

Quadre docent
Autors

Sr. Josep Albet
Director d'Albet Consellers BCN. Corporate HR Compensation Director a PUIG. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona.

Sr. Ricard Armengol Rosell
Llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Responsable de Salut Laboral del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Eduard Berenguer
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB.

Sra. Rosa Blasco
Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Psicologia. Professora d'Administració d'Infermeria de la UB. Directora del màster de Gestió en Serveis d'Infermeria de la UB.

Sr. Sergi Camacho
Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i ESADE.

Sra. Roser Casas i Agut
Diplomada en Relacions Laborals. Directora de Relacions Laborals del Grup Sagessa.

Sra. Núria Cuixart
Llicenciada en Humanitats. Diplomada en Infermeria. Màster en Gestió d'Infermeria per la UB. Directora d'Infermeria de l'Hospital de Mollet.

Sr. Pau Gomar Sánchez
Llicenciat en Psicologia. Director de Recursos Humans de Badalona Serveis Assistencials.

Sra. Carmen Fernández
Diplomada en Infermeria. Professora d'Infermeria Fonamental de la UB. Experta en models i teories d'infermeria.

Sra. Alícia García
Llicenciada en Filosofia. Directora del Consorci Associació Patronal Sanitària del CHC. Experta en recursos humans.

Dr. Alfredo García Díaz
Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa.

Sra. Concepción García
Llicenciada en Antropologia. Diplomada en Infermeria. Professora d'Administració de Serveis d'Infermeria de la Universitat de Sevilla.

Dr. Salvador García
Doctor en Medicina i Cirurgia. Professor titular de Psicologia Social de la UB.

Sr. Ignacio Iribarren Udobro
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra. Especialista en Pediatria per la Universitat de Barcelona. Diplomat en Gestió Hospitalària per l'entitat Master in Business Administration per Uniactiva (in progress). Director de la Unitat de Consultoria Intersalus, SA. Health Global Solutions.

Sr. Rafael Manzanera López
Metge, ex-directiu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, responsable de qualitat a MC MUTUAL.

Sr. Francesc José María i Sánchez
Llicenciat en Dret. Secretari general del Consorci Hospitalari de Catalunya. Secretari del Consorci Associació Patronal Sanitària.

Sra. Lydia Martínez
Llicenciada en Psicologia.

Sr. Francesc Moreu
Gerent de consultoria i gestió del Consorci Hospitalari de Catalunya.

Sr. Manel Morillas i Castillo
Diplomat en Relacions Laborals. Director de Recursos Humans de l'Institut Diagnòstic per la Imatge.

Sra. Olga Pané
Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Diplomada en Sanitat i Gestió Sanitària. Especialista en medicina del treball.

Sra. Margarida Peya
Diplomada en Infermeria. Professora d'Administració d'Infermeria de la UB. Directora de l'Escola d'Infermeria de la UB.

Sr. Jaume Raventós
Llicenciat en Farmàcia. Màster en Direcció i Administració d'Empreses. ESADE. Director Gerent Territorial Catalunya. Hospitals privats Quirónsalud.

Sr. Daniel Rodríguez
Diplomat en Infermeria. Llicenciat en Psicologia. Màster en Gestió d'Infermeria per la UB. Màster en Gestió de Recursos Humans per la Universitat Pompeu Fabra. Cap de Planificació de Recursos Humans de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Sr. José Luis Vega
Adjunt Direcció Mèdica a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Sr. Àngel Vidal
Diplomat en Infermeria. Màster en Gestió per la UB. Sotsdirector de l'Institut Català d'Oncologia.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA