Gerent de salut

Descobreix com convertir-te en Gerent de salut de la mà de l'IL3-UB

Els gerents de salut són els responsables d’un eficient i eficaç funcionament dels serveis de salut. Per això, les funcions d’un gerent de salut poden comprendre accions variades: des de la gestió del funcionament d’hospitals correcte fins a la gestió de finançament projectes, recursos i equips.

FUNCIONS

El bon funcionament i presentació d’un centre, hospital o servei de salut és responsabilitat d’un gerent de salut i, per això, ha d’assumir funcions diferents:

 • Gestionar el dia a dia del centre sanitari o hospitalari.
 • Prendre decisions amb el fi de millorar els serveis que necessiti la comunitat.
 • Treballar en estreta col·laboració amb altres professionals de la salut.
 • Coordinar accions o projectes amb autoritats locals.
 • Proporcionar informacions als mitjans de comunicació.
 • Identificar les necessitats de la comunitat i dels pacients.
 • Mantenir reunions periòdiques amb representants de diferents grups o comunitats.
 • Gestionar determinats processos de contractació de personal.
 • Controlar pressupostos determinats.
 • Organitzar torns de servei.
 • En determinades ocasions, són les persones responsables de determinats assumptes relacionats amb el personal contractat.
 • Gestionar els recursos existents amb la màxima eficàcia.
 • Elaborar informes i plans de negoci.
 • Realitzar anàlisi de dades i estadístiques.
 • Presentar conclusions en dades i reunions.
 • Treballar en estreta col·laboració amb serveis socials i d’urgències.
 • Coordinar, de vegades, departaments de serveis diferents com bugaderia, seguretat o càtering.
 • De vegades, són les persones encarregades de representar el seu departament o servei davant dels mitjans de comunicació.

REQUISITS I HABILITATS

A l’hora de treballar com a gerent de salut, és necessari ser capaç de:

 • Treballar bé sota exigències i pressions.
 • Ser una persona amb una gran adaptació davant de reptes i situacions diferents.
 • Establir un bon treball en equip amb àrees d’altres especialitats.
 • Ser capaç de gestionar de manera eficient diversos projectes i recursos.
 • Resoldre problemes o dificultats.
 • Ser una persona ordenada i capaç de prioritzar tasques.
 • Treballar amb compromís, motivació i determinació.
 • Comptar amb habilitats de lideratge i de direcció.
 • Tenir coneixements de planificació financera i de pressupostos.
 • Tenir grans habilitats comunicatives orals i escrites.
 • Aptitud per prendre decisions.
 • Tenir capacitat d’anàlisi, d’organització i de planificació.
 • Comptar amb habilitat per resoldre problemes.
 • Capacitat per gestionar pressupostos de manera eficient.
 • Ser una persona resolta i segura de si mateixa.
 • Disposar d’estudis previs relacionats amb l’àmbit de la medicina.
 • Disposar d’estudis específics i d’especialització.

SALARI D’UN GERENT DE SALUT

El salari mitjà d’un gerent de salut varia depenent de l’entitat contractant i de la comunitat autònoma en què es desenvolupin les funcions. Per això, el salari brut mensual pot rondar des dels 1.500 € fins als 3.000 €. Un cop el professional ha superat els cinc anys de servei, aquesta quantitat pot anar augmentant i superar els 5.000 € mensuals per una jornada de 40 hores setmanals.

FORMA’T COM A GERENT DE SALUT

T’agradaria treballar com a gerent de salut? Aleshores hauràs de disposar d’una formació bàsica i amb una especialització concreta com el nostre Màster en Lideratge i Gestió Infermera. Una formació amb la qual aprendre les competències transversals i específiques necessàries per desenvolupar la gestió i el lideratge en el sector de la salut.