Licitacions anteriors al 09.03.2018

LICITACIONS ANTERIORS:

AK: 05/2018_CO: Contracte de serveis de preimpressió, impressió de títols i d'acreditacions acadèmiques per a l'Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 27 d'abril (divendres) a les 10.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AJ: 04/2018_CO:  Contracte de serveis d’assessorament laboral per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 13 d'abril (divendres) a les 12.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d’anul·lació de l’adjudicació i la rectificació del plec, fes clic aquí
9. Per veure el plec de clàusules administratives rectificat, fes clic aquí
10. Per veure el plec de clàusules tècniques, fes clic aquí
11. Per veure els annexes, fes clic aquí
12. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 14 de juny (dijous) a les 16.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona.
13. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
14. Per veure la valoració del sobre 3, fes clic aquí
15. Per veure l’informe de desempat de les ofertes presentades en la licitació, fes clic aquí
16. Per veure la resolució d’adjudicació, fes clic aquí

AI: 03/2018_CO: Contracte de subministrament d'un sistema d'emmagatzematge per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. Aclariment relatiu a diverses questions relatives als plecs reguladors de l’expedient CO_03/2018, fes clic aquí
7. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 16 d'abril (dilluns) a les 12.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
8. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
9. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AH: 02/2018_CO: Contracte de serveis de disseny del nou site corporatiu per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 23 de març (divendres) a les 11.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AG: 01/2018_CO: Contracte de serveis de Posicionament (SEO, Search Engine Optimization), campanya de Google Adwords, GDN dels programes de la convocatòria d’octubre del 2018, i del servei de consultoria tècnica vinculada a l’optimització del nou site corporatiu per l’institut de Formació Continua de l’IL3-UB. (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 9 de març (divendres) a les 12.30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AF: 09/2017_CO: Expedient per l’acord marc de Serveis de Producció audiovisual  i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 14 de desembre (dijous) a les 12.00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AE: 08/2017_CO: Expedient per l’acord marc de serveis pels projectes de producció editorial de material formatiu dels cursos i la conseqüent homologació per la Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 5 de desembre (dimarts) a les 12.00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona.
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AD: 07/2017_CO: Expedient per l’acord marc de Serveis de maquetació i programació i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 10 de novembre  (divendres) a les 12.00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AC: 06/2017_CO: Expedient per a la contractació d’un contracte d’obres per la instal·lació de reixetes i comportes pel control de la climatització en la zona nord, plantes segona i quarta, de l’edifici de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 20 d’octubre (divendres) a les 12.00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

AB: 05/2017_CO: Expedient per l’acord marc de Serveis de CRM (PIVOTAL)  i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
5. Per veure els annexes, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 22 de setembre (divendres) a les 12.00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí
9. Per veure la resolució de pròrroga del contracte fes clic aquí

AA:  4/17_CO: Expedient per l’acord marc de producció editorial de material formatiu i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 19  de juliol (dimecres) a les  09:30 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

Z: 3/17_CO: Expedient per l’acord marc de serveis de producció audiovisual i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).
 

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. L’obertura del sobre número 3 tindrà lloc el dia 4 de juliol (dimarts) a les 13:00 hores a la Sala de Juntes (planta 3) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), C/Ciutat de Granada, 131 (08018) Barcelona. 
7. Per veure la valoració tècnica del sobre 2, fes clic aquí
8. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

Y: 02/17_CO: Expedient per l’acord marc de serveis de maquetació i programació i conseqüent homologació de proveïdors (IL3-UB).

 1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

A. Contractació de suministrament de canons de projecció. (proposta CL02/2010)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

B. Contractació de suministrament d'equips informàtics. (proposta CL01/2010)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

C. Contractació d'un servei per la inserció de publicitat als mitjans generalistes. (proposta CL 01/2011)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

D. Contractació de subministrament d’equips informàtics. (proposta CL 02/2011)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

E. Contractació de subministrament mitjançant renting d'equips informàtics per un aula mòbil. (proposta CL 01/2012)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

F. Contractació de subministrament mitjançant renting d'equips informàtics per un aula mòbil. (proposta CL 02/2012)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

G. Contractació de servei per optimització de la web de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i la posició que determinen els motors d’internet ( SEO, Search Engine optimization); així com, el seguiment i gestió de les campanyes de pagament per click dels productes i els sectors els que opera el nostre portafoli. (proposta CL 01/2013)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

H. Contractació d’uns serveis tècnics i específics orientats a l’optimització del lloc web de l’IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d’internet (seo, search engine optimization de l'IL3-UB). (proposta CL1/2014)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

I. Contractació d’uns serveis orientats a la definició estratègica i creació de la campanya publicitària amb google adwords, gdn i display de l'IL3-UB. (proposta CL2/2014)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

J. Contractació d’un servei per a la prestació dels serveis tècnics i específics per part de l’empresa licitadora a l’IL3-UB, integrats en la campanya de màrqueting digital. (proposta CL3/2014)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

K. Contractació en modalitat de renting d'equips d'impressió per proporcionar serveis que permetin la impressió de documents, còpia i escaneig a l'IL3-UB. (proposta CL4/2014)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

L. Contractació en modalitat de renting, d'equips informàtics per equipar un aula d'audiovisuals a l'IL3-UB. (proposta CL5/2014)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

M. Contractació en modalitat de renting, d'equips informàtics per equipar un aula d'audiovisuals a l'IL3-UB. (proposta CL1/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

N. Contractació de serveis tècnics i específics orientats a l'optimització del lloc web de l'IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d'internet a l'IL3-UB. (proposta CL2/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

Ñ. Contractació de serveis orientats a la definició estratègica i creació de la campanya publicitària amb google Adwords, GDN I Display a l'IL3-UB. (proposta CL3/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

O. Contractació del servei orientat a la prestació dels serveis tècnics i específics per part de l'empresa licitadora integrats en la campanya de màrqueting digital a l'IL3-UB. (proposta CL4/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

P. Contractació de servei per la prestació dels serveis tècnics iespecífics orientats a l'elaboració dels suports requerits en la implementació de la campanya de comunicació a l'IL3-UB. (proposta CL5/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

Q. Contractació de serveis tècnics i específics integrats en el disseny del pal de comunicació dels programes de convocatòria (abril 2016) establert per a la campanya de màrqueting digital a l'IL3-UB. (proposta CL6/2015)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

R. Aquisició d'equips de sobretaula per l'IL3-UB. (proposta CL1/2016)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

S. Aquisició d'equips portàtils per l'IL3-UB. (proposta CL2/2016)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

T. Contractació de serveis tècnics i específics orientats a l'optimització del lloc web de l'IL3-UB i a la posició que determinen els motors de recerca d'internet (SEO, SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) per l'IL3-UB. (proposta CL3/2016)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

U. Contractació de serveis tècnics i específics orientats a la definició estrategica i creació de la campanya publicitària amb GOOGLE ADWORDS, GDN I DISPLAY per l'IL3-UB. (proposta CL4/2016)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

V. Contractació de serveis tècnics i específics del pla de comunicació dels programes de convocatòria d'octubre 2016 establert per a la campanya de màrqueting digital per l'IL3-UB. (proposta CL5/2016)

1. Per veure el plec de clausules, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

W. 01/16_CO: SERVEIS (Contracte de serveis tècnics i específics per part de l’empresa licitadora IL3-UB, integrats en la campanya de màrqueting digital que s’implementarà en els programes de la convocatòria de febrer 2016/2017 de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. Per veure l'annex 3, fes clic aquí
7. Per veure el model de contracte, fes clic aquí
8. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
9. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí

X: 01/17_CO: Contracte del Servei de Posicionament (SEU, Search Engine Optimization), la campanya de Google Adwords, GDN de la campanya octubre 2017 per totes els subàrees d’especialitat de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

1. Per veure l'anunci, fes clic aquí
2. Per veure la resolució d'inici de l'expedient, fes clic aquí
3. Per veure el plec de clausules administratives, fes clic aquí
4. Per veure l'annex 1, fes clic aquí
5. Per veure l'annex 2, fes clic aquí
6. Per veure l'annex 3, fes clic aquí
7. Per veure el model de contracte, fes clic aquí
8. Per veure el plec de clausules tècniques, fes clic aquí
9. Publicació de les valoracions tècniques, fes clic aquí
10. Per veure la resolució d'adjudicació de l'expedient, fes clic aquí