Portal de la
Transparència

Personal i gestió econòmica

% Indefinits
Entitats 2014 2015 2016 2017 2018
Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana
IL3 90% 89% 90% 96% 93%
F. COMPLEMENTÀRIA 88% 65% 91% 85% 99%
MKT UB* 0% 100% 100% 100% 97%
EIM 78% 82% 86% 85% 74%
EH** 100% 100% 99%

* MKT UB es va subrogar a IL3-UB l'1 de juliol de 2015

** Al 2016 ens van demanar fer un canvi d'estructura de personal i es redistribueix el personal entre les entitats EIM, Hispànics i FC per temes de facturació.