Portal de la
Transparència

Docència

Curs Acadèmic Directors Docents
2015/16 177 1.244
2016/17 207 1.258
2017/18 190 1.251
Indicadors Impartició Taxa Èxit Taxa Abandonament
2015/16 88,0% 0,69%
2016/17 89,0% 0,38%
2017/18 90,1% 0,26%
Taxa Èxit % Alumnes aprovats respecte alumnes avaluats
Taxa Abandonament % Alumnes que abandonen respecte alumnes matriculats