Portal de la
Transparència

Balanç social

La Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) és una institució compromesa amb les persones, empreses i organitzacions que formen part de la societat amb la missió d’oferir una continuïtat formativa que ajudi al compliment dels objectius de desenvolupament professional i personal, així com contribuir a la millora de la competitivitat des de la gestió del coneixement.

La nostra organització està implicada amb la transparència i gestió sostenible i continua treballant perquè la nostra activitat fundacional segueixi complint amb els principis d’ètica, de bon govern, de respecte al medi ambient, de compromís social i promoció de valors ciutadans, en la línia endegada per la Universitat de Barcelona.

Estem posant en pràctica totes les mesures possibles i necessàries per a un tracte excel·lent i per això impulsem totes les nostres actuacions, pràctiques i sistemes de gestió per tal de garantir un equilibri econòmic i sostenible, en les quals destaquem:

  • Proposar, impulsar i analitzar la possibilitat d’introduir actuacions en el marc de la responsabilitat social corporativa.
  • Identificar els riscos operacionals, pressupostaris, legals i socials proposant solucions alternatives duent a terme un control minuciós de la legalitat i gestió de la Institució.
  • Complir amb rigor i respecte la normativa legalment aplicable pel que fa a contractes i compromisos adquirits, fent-ne sempre un bon ús.
  • Treballar com una empresa socialment responsable en compliment de la normativa vigent, enfocant les nostres activitats a reduir i evitar els possibles riscos en matèria de seguretat per tal d’evitar accidents relacionats amb la salut.
  • Apostar per conductes ètiques amb la voluntat de crear un clima de valors compartits per actuar segons criteris que reforcin la confiança, la cohesió, la responsabilitat social de l’entitat, el respecte i integració de la diversitat i el pluralisme.
  • Fomentar el pensament ecològic responsable amb l’objectiu de minimitzar l’impacte en el medi ambient i en un entorn més saludable i proper.

Compromís amb l’educació

La Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) acobla a la perfecció el dinamisme marcat pel mercat i la societat, i la contribució que han fet les noves tecnologies a la formació. Per aquesta mateixa raó, pren consciència de la necessitat de continuar impulsant més mesures que donin resposta a la seva responsabilitat social.

La institució vetlla per l’acompanyament i l’orientació a les persones, sigui quin sigui el seu nivell de formació inicial i les seves aspiracions, a través d’una oferta de programes de formació contínua flexibles, adaptades i actualitzades, en un ventall ampli d’àmbits de coneixement, però tractats des d’una perspectiva transversal.

Focalització en el futur

Compromesa amb el talent, La Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), estimula l’esperit emprenedor, mitjançant activitats professionalitzadores per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones, i potencia la formació i competitivitat de les empreses en els sectors en els quals opera el nostre dossier.

Mitjançant professionals dotats d’un ampli coneixement i expertesa, acostem el món laboral a l’aula i creem l’entorn necessari per treure el màxim potencial a la formació, a les experiències compartides i a les pròpies capacitats i determinació.

Per veure el Balanç Social de l'IL3-UB fes clic aquí.