Portal de la
Transparència

Gènere

Nombre Treballadors
Entitats 2014 2015 2016 2017 2018
Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes
IL3 104,8 71% 29% 109,0 68% 32% 112,2 70% 30% 111,4 70% 30% 116,2 70% 30%
F. COMPLEMENTÀRIA 12,7 53% 47% 13,9 47% 53% 24,6 61% 39% 24,9 55% 45% 21,9 59% 41%
MKT UB* 7,0 86% 14% 7,0 86% 14% 7,0 86% 14% 8,9 70% 30%
EIM 49,6 46% 54% 52,3 50% 50% 43,4 49% 51% 40,9 47% 53% 44,8 50% 50%
EH** 7,4 100% 0% 11,0 100% 0% 11,1 100% 0
Nombre de treballadors
Edat
Entitats 2014 2015 2016 2017 2018
Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes Mitjana Dones Homes
IL3 46,1 47,1 43,7 45,0 45,9 43,0 44,2 44,7 42,9 43,6 44,2 42,3 43,3 44,2 41,3
F. COMPLEMENTÀRIA 42,7 48,2 36,5 37,5 40,3 34,9 40,4 42,8 36,7 38,3 39,1 37,3 38,3 39,4 36,7
MKT UB* 41,4 39,0 56,0 41,4 39,0 56,0 41,4 39,0 56,0 41,6 39,1 47,5
EIM 54,5 52,5 56,2 52,9 50,8 54,9 53,4 52,1 54,8 51,2 50,7 51,6 48,9 49,4 48,5
EH** 51,1 51,1 51,1 51,1 50,8 50,8
Edat