Portal de la
Transparència

Relació d'ajuts

Dades generals

Moviments any 2013
Tipus Entitat Data Atorgaments Cobraments
Subvenció Generalitat de Catalunya 9/11/2010 - 32.304,48€
Subvenció EUCEN 7/7/2011 366,02€ 366,02€
Subvenció Generalitat de Catalunya 17/12/2012 - 15.550,55€
Subvenció Generalitat de Catalunya 12/12/2013 31.101€ -
31.467,02€ 48.221,05€
Moviments any 2014
Tipus Entitat Data Atorgaments Cobraments
Subvenció Generalitat de Catalunya 12/12/2013 - 31.101€
Subvenció Generalitat de Catalunya 15/12/2014 31.101€ -
Subvenció ODEQUS 8/10/2014 177,5€ 177,5€
Donació FIATC 29/9/2014 10.000€ 10.000€
41.278,50€ 41.278,50€
Moviments any 2015
Tipus Entitat Data Atorgaments Cobraments
Subvenció Generalitat de Catalunya 15/12/2014 - -
Subvenció Generalitat de Catalunya 4/8/2015 35.000€ -
Subvenció Generalitat de Catalunya 23/9/2015 10.940€ 10.940€
Donació FIATC 2/9/2015 10.000€ 10.000€
45.940€ 10.940€
Moviments any 2016
Tipus Entitat Data Atorgaments Cobraments
Subvenció Generalitat de Catalunya 15/12/2014 - 31.101€
Subvenció Generalitat de Catalunya 4/8/2015 - 35.000€
Subvenció Generalitat de Catalunya 7/11/2016 35.000€ -
Subvenció Generalitat de Catalunya 3/8/2016 19.521€ -
Donació FIATC 10/5/2016 10.000€ -
Donació Fundación Vodafone 27/1/2016 5.000€ 5.000€
69.521€ 71.101€
Moviments any 2017
Tipus Entitat Data Atorgaments Cobraments
Subvenció Generalitat de Catalunya 7/11/2016 - 35.000€
Subvenció Generalitat de Catalunya 3/8/2016 - -
Donació FIATC 10/5/2016 - 10.000€
Donació FIATC 10/10/2017 10.000€ 10.000€
10.000€ 55.000€