Portal de la
Transparència

Memòria d'activitats

Aquí podreu consultar la memòria del curs acadèmic, així com les d’anys anteriors, on es reflecteixen les activitats destacades i de nova incorporació al catàleg de formació contínua de la Fundació IL3-UB, recollint les principals dades de la institució i de l’alumnat.

Les memòries acadèmiques responen a la missió de l’entitat, que no és una altra que donar continuïtat formativa a les persones perquè puguin complir els seus objectius de desenvolupament professional i personal, així com ajudar les empreses i organitzacions a millorar la seva competitivitat a través de la gestió del coneixement.

Memòria del curs acadèmic

- Memòria d'activitats 2017-2018 [PDF]

Memòries de cursos anteriors

- Memòria d'activitats 2016-2017 [PDF]

- Memòria d'activitats 2015-2016 [PDF]

- Memòria d'activitats 2014-2015 [PDF]

- Memòria d'activitats 2013-2014 [PDF]

- Memòria d'activitats 2012-2013 [PDF]