Portal de la
Transparència

Relació de convenis

En aquest apartat podeu consultar la relació dels convenis signats per la Fundació IL3-UB amb altres institucions, ja siguin de caràcter públic com privat. Podeu trobar la informació sobre el tipus de relació existent, un extracte del contingut objecte dels convenis, els organismes implicats, l’any d’inici, i els drets i obligacions econòmiques que se’n deriven.

- Llistat de convenis 2023 [350kB]

- Llistat de convenis 2022 [350kB]

- Llistat de convenis 2021 [330kB]

- Llistat de convenis 2020 [350kB]

- Llistat de convenis 2019 [284kB]

- Llistat de convenis 2018 [133kB]

- Llistat de convenis 2017 [140kB]

- Llistat de convenis 2016 [145kB]

- Llistat de convenis 2015 [166kB]

- Llistat de convenis 2014 [90kB]