Portal de la
Transparència

Pressupost

Dades econòmiques

El pressupost de la Fundació IL3-UB recull les diferents partides d’ingressos i de despeses esperades per l’exercici corresponent.

Pressupost 2019

- Pressupost 2019 [122kB]

Pressupostos anteriors

- Pressupost 2018 [88kB]

- Pressupost 2017 [88kB]

- Pressupost 2016 [88kB]

- Pressupost 2015 [88kB]

- Pressupost 2014 [87kB]

- Pressupost 2013 [87kB]