Portal de la
Transparència

Pressupost

Dades econòmiques

El pressupost de la Fundació IL3-UB recull les diferents partides d’ingressos i de despeses esperades per l’exercici corresponent.

Pressupost 2019

- Pressupost 2019 [pdf]

Pressupostos anteriors

- Pressupost 2018 [pdf]

- Pressupost 2017 [pdf]

- Pressupost 2016 [pdf]

- Pressupost 2015 [pdf]

- Pressupost 2014 [pdf]

- Pressupost 2013 [pdf]