Portal de la
Transparència

Dades d'alumnes

MEMÒRIA 2015/16

Tipus de Curs Solucions Corporatives Formació en obert
Cursos Alumnes Cursos Alumnes
Cursos a Distància - - 43 6.748
Cursos On-Line 20 490 249 9.531
Cursos Presencials 32 569 116 2.403
Cursos Semipresencials 18 408 36 891
Total 70 1.467 444 19.573

MEMÒRIA 2016/17

Tipus de Curs Solucions Corporatives Formació en obert
Cursos Alumnes Cursos Alumnes
Cursos a Distància - - 23 5.180
Cursos On-Line 37 540 250 9.154
Cursos Presencials 59 735 123 2.374
Cursos Semipresencials 16 341 32 871
Total 112 1.616 428 17.579

MEMÒRIA 2017/18

Acreditació Acadèmica Programes Alumnes % Dones % Homes
Màsters 100 9.574 73% 27%
Diploma d'especialització/Diploma de Postgrau 102 1.559 70% 30%
Expert 71 304 72% 28%
Curs Superior Universitari 70 1.169 71% 29%
Diplomes d'extensió universitària 7 1.917 57% 43%
Certificats d'extensió universitària 94 1.247 62% 38%
Certificats d'aprofitament 63 1.624 52% 48%
Certificat de superació de mòdul 9 89 39% 61%
Certificat d'assistència 81 1.423 66% 34%
Total general 597 18.906 62% 38%
Gènere
Tipus de Curs Formació en obert Solucions Corporatives
Cursos Alumnes Cursos Alumnes
Cursos a Distància 10 4.747 - -
Cursos On-Line 272 8.057 26 406
Cursos Presencials 121 72.496 73 810
Cursos Semipresencials 35 835 60 1.555
Total 438 16.135 159 2.771

MEMÒRIA 2017/18

Acreditació Acadèmica Programes Alumnes Dones Homes Sense definir Crèdits ECTS Total hores
Màsters 100 9.574 3.072 1.812 4.690 6.241 154.175
Diploma d'especialització/Diploma de Postgrau 102 1.559 1.155 404 0 3.133 42.725
Expert 71 304 150 50 104 1.286 17.775
Curs Superior Universitari 70 1.169 599 320 250 411 2.725
Diplomes d'extensió universitària 7 1.917 1.119 798 0 240 6.000
Certificats d'extensió universitària 94 1.247 563 451 233 406 6.780
Certificats d'aprofitament 63 1.624 859 764 1 167 4.160
Certificat de superació de mòdul 9 89 36 53 0 69 0
Certificat d'assistència 81 1.423 570 369 484 0 439
Total general 597 18.906 8.123 5.021 5.762 11.953 234.779
Gènere